Dojčenie a jeho benefity

Obdobie dojčenia svojho dieťaťa bola pre mňa jedna z najkrajších a najlepších vecí, ktoré som mohla dať svojmu dieťaťu. Každá matka, ktorá si prešla prebdenými nocami vie, že dojčenie je aj o väzbe, ktorá sa tvorí medzi matkou a dieťaťom.

Dojčenie dieťaťa a výhody

Materské mlieko ako správna voľba výživy pre vaše dieťa

Prvé materské mlieko hneď po pôrode sa nazýva mledzivo, ktoré je hustejšej konzistencie a je plne prispôsobené potrebám novorodenca. Obsahuje viac bielkovín ako zrelé materské mlieko a menej tukov i cukrov. Štvrtinu prítomných bielkovín tvoria imunoglobíny - protilátky, ktoré sú súčasťou imunitného systému. Kolostrum sa po pár dňoch mení na prechodné mlieko a potom mlieko zrelé, ktoré je naopak bohatšie na tuky a cukry. Dojčené deti menej často trpia na črevné, pľúcne i močové infekcie a ich priebeh býva miernejší.

Kojenie je základnou prevenciou vzniku potencionálnej nadváhy nielen pre samotné dieťa, ale i pre matku. Nekojené deti môžu mať časom sklon k nadváhe.

Materské mlieko je ideálnou výživou pre dojčatá až na deficit vitamínu D, ktorý musí byť suplementovaný, nakoľko pomáha vstrebávaniu vápnika. Obsah železa je v materskom mlieku nižší ako v kravskom, avšak jeho resorpcia je až 49%, vďaka naviazaniu na bielkovinu laktoferín. Pričom resorpcia železa z kravského mlieka dosahuje úroveň 4%.

Dojčené deti a intelekt

Materské mlieko okrem svojich mnohých výhod ovplyvňuje priaznivo i mentálny rozvoj dieťaťa. Dojčené deti majú o 3 - 4% vyššie IQ ako deti nedojčené. Deti sa lepšie učia, čítajú a píšu. Táto intelektuálna výhoda dojčenia sa dokázala nezávisle od dĺžky tehotenstva, sociálnej triedy rodiny či od kultúrneho okruhu, v ktorom dieťa žije.

Jirtle RL, Skinner MK. Enviromental epigenomics and disease susceptibility. Nat Rev Genet. 8, 2007, 253-262. 

Zloženie materského a kravského mliekaMATERSKÉ MLIEKOKRAVSKÉ MLIEKO
LAKTÓZA (MLIEČNY CUKOR)5,3 - 6,1%4,6 - 5%
TUKY4,3%3 - 6%
BIELKOVINYpriemerne 1%3 - 4%
z toho 40% kazeínové b.z toho 80% kazeínové bielkoviny
z toho 60% srvátkové b.z toho 20% srvátkové bielkoviny
MINERÁLNE LÁTKY0,7 - 0,8%

Strava matky počas tehotenstva

Želaním každej tehotnej mamičky je, aby jej tehotenstvo prebiehalo bez komplikácii a hlavne, aby jej dieťatko bolo zdravé. Samotný prenatálny vývoj dieťaťa okrem genetickej predispozície je v značnej miere ovplyvnený i samotným stravovaním matky počas tehotenstva.

Na vývoj vášho dieťaťa vplýva strava už počas tehotenstva

  • nastávajúca mamička by si mala uvedomiť, že čokoľvek čo počas tehotenstva skonzumuje, sa dostáva (po rozložení živín) do krvi a z krvi následne do placenty a počas dojčenia taktiež do materského mlieka,
  • počas gravidity si plod dokáže vytvoriť návyk na prijímanú potravu samotnej matky, matka by  preto mala byť opatrná pri nadmernom príjme cukru, kávy, soli a iných možných návykových látok,
  • počas tehotenstva je potrebné regulovať príjem a kvalitu potravín, nie je pravda, že tehotná žena musí jesť za dvoch,
  • zvýšenu pozornosť treba venovať ak obaja rodičia majú vysoký LDL cholesterol, trpia metabolickými poruchami či srdcovo-cievnymi poruchami.
Stravovanie matky počas tehotenstva

Dokument Sugar Blues

Odporúčam tento zaujímavý dokument o plošnom vývoji  spotreby cukru
a taktiež o vplyve cukru počas tehotenstva na matku i na samotné dieťa.