Stravovanie detí a vyvážená strava

Zabezpečenie zdraviu prospešnej a vyváženej stravy pre naše deti je tým najoptimálnejšim nástrojom v rukách rodičov ako vybudovať správne stravovacie návyky pre deti.

Ukážky jedálneho lístka pre deti

Čomu sa vo výživ detí vyhnúť oblúkom?