Individuálny program chudnutia

Komplexný 6 mesačný program zmeny 
stravovacích návykov pod dohľadom diplomovaného nutričného poradcu.

Čo táto služba obsahuje?

 • 6 stretnutí s nutričným poradcom 
 • vypracovaný jedálniček na 2 týždne 
 •  5-krát meranie na bioimpedačnej váhe

Ako to prebieha?

 • Pred samotným prvým stretnutím prebehne mailová komunikácia, kde budú klientovi zaslané potrebné vstupné formuláre na doplnenie. Až po ich dôkladom vyplnení a prehodnotení zo strany poradcu, si dohodnem s vami prvé osobné stretnutie.
 • 1. stretnutie - vstupná konzultácia (viď nižšie)
 • 2. stretnutie - odovzdanie jedálnička na 2 týždne konzultácia
 • 3. - 6 stretnutie - kontrola telesnej hmotnosti a meranie

Súčasťou individuálneho programu sú:

1. Vstupná konzultácia
s výživovým poradcom, ktorá následne zahŕňa:

 • diagnostiku organizmu váhou Tanita
 • interpretáciu nameraných výsledkov
 • analýzu a vyhodnotenie týždenných nutričných protokolov
 • analýzu celkového životného štýlu
 • odporúčania v stravovaní

2. Jedálniček na mieru 

3. Výstupná konzultácia
s výživovým poradcom, ktorá zahŕňa:

 • neustálu mobilnú i online podporu počas programu chudnutia
 • 5-krát meranie na váhe počas celého programu
 • vyhodnotenie celkových dosiahnutých zmien

Cena 149 eur