Individuálny program chudnutia

Komplexný 6 mesačný program zmeny 
stravovacích návykov pod dohľadom diplomovaného nutričného poradcu.

Čo táto služba obsahuje?

 • 6 stretnutí s nutričným poradcom 
 • vypracovaný jedálniček na 2 týždne 
 •  5-krát meranie na bioimpedačnej váhe

Ako to prebieha?

 • 1. stretnutie - vstupná konzultácia (viď nižšie)
 • 2. stretnutie - odovzdanie jedálnička na 2 týždne + konzultácia
 • 3. - 6 stretnutie - kontrola telesnej hmotnosti a meranie

V prípade záujmu o ponúkanú službu ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.

Súčasťou individuálneho programu sú:

1. Vstupná konzultácia
s výživovým poradcom, ktorá následne zahŕňa:

 • diagnostiku organizmu váhou Tanita
 • interpretáciu nameraných výsledkov
 • antropometrické meranie -  merania telesných obvodov, meranie
  kožných rias
 • analýzu a vyhodnotenie týždenných nutričných protokolov
 • analýzu celkového životného štýlu
 • odporúčania v stravovaní

2. Jedálniček na mieru v hodnote 69 eur

3. Výstupná konzultácia
s výživovým poradcom, ktorá zahŕňa:

 • neustálu mobilnú i online podporu počas programu chudnutia
 • 5-krát meranie na váhe počas celého programu
 • vyhodnotenie celkových dosiahnutých zmien