Diplomovaný nutričný poradca

Jana Pastrnáková
Rada odpoviem na vaše otázky týkajúce stravovania, 
zmeny životného štýlu, či jedálnička.

Výživový poradca 

Bc. Jana Pastrnáková
955 01 Topoľčany

Správa pre poradcu

Vzdelanie o výžive

Prebiehajúce vysokoškolské štúdium II. stupňa.
Odbor:
 Výživa ľudí.
Štátna skúška z predmetov: výživa ľudí + výživa a potravinové zdroje.

Ďaľšie vzdelanie

Aliancia výživových poradcov NUTRIS, Praha:

- Poradca pre výživu

Člen Aliancie výživových poradcov®

- registrovaného MV ČR pod registr. č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR

Slovenská asociácia kulturistiky fitness a silového trojboja, SAKST Bratislava:

- Trénersky kurz I. kvalifikačného stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Diplomovaný bakalár Výživy ľudí
Poradca pre výživu - Aliancie výživových poradcov NUTRIS
SASKT - Tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji