Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany

Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany | Výživár špecialista

Ing. Jana Pastrnáková

Špecialista na výživu a dietetiku

OC Mikádo
Streďanská 1013
955 03  
Topoľčany

Napíšte mi:

výživar špecialista

Vzdelanie o výžive

Vysokoškolské štúdium II. stupňa.
Odbor:
 Výživa ľudí
Štátne skúšky:
Dietika a dietológia
Manažment výživy ľudí II.
Potravinové zdroje
Výživa ľudí 
Výživa 

Ďaľšie vzdelanie

Aliancia výživových poradcov NUTRIS, Praha:

- Poradca pre výživu

Člen Aliancie výživových poradcov®

- registrovaného MV ČR pod registr. č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR

Slovenská asociácia kulturistiky fitness
a silového trojboja, SAKST Bratislava:

- Trénersky kurz I. kvalifikačného stupňa v kulturistike, 
fitness a silovom trojboji

Výživa ľudí
Výživa ľudí
Poradca pre výživu - Aliancie výživových poradcov NUTRIS
SASKT - Tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Online kontakt do poradne výživy a dietetiky