Diplomovaný nutričný poradca

Špecialista na výživu

Ing. Jana Pastrnáková
955 01 Topoľčany

info@vitamine.sk

www.vitamine.sk

Vzdelanie o výžive

Vysokoškolské štúdium II. stupňa.
Odbor:
 Výživa ľudí.
Štátna skúška: Dietika a dietológia + Manažment výživy ľudí II.
Štátna skúška: Výživa ľudí + výživa + Potravinové zdroje.

Ďaľšie vzdelanie

Aliancia výživových poradcov NUTRIS, Praha:

- Poradca pre výživu

Člen Aliancie výživových poradcov®

- registrovaného MV ČR pod registr. č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR

Slovenská asociácia kulturistiky fitness a silového trojboja, SAKST Bratislava:

- Trénersky kurz I. kvalifikačného stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Diplomovaný bakalár Výživy ľudí
Poradca pre výživu - Aliancie výživových poradcov NUTRIS
SASKT - Tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji