Vstupný formulár do poradne výživy

Pred vstupnou konzuláciou s Nutričným poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

Osobné údaje
Váš fyzický režim
Počas pracovnej doby *
Koľko hodín denne spíte *
Ako trávite voľný čas *
Koľko času aktuálne venujete pohybovej aktivite *
Koľko času sa plánujete venovať pohybovej aktivite *
Chudnutie v minulosti
Držali ste v minulosti diétu-y? *
Akým spôsobom ste chudli v minulosti *
Váš zdravotný stav
Vaše stravovanie
Konzumujete ovocia a zeleninu?
Stravujete vo fast foodoch?
Zaraďujete do svojho jedálnička mliečne výrobky? *
Fajčíte?

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.

Poradňu výživy nájdete tu: