Konzultácie pre školy o zdravom stravovaní

Odborné výživové poradenstvo pre základné a stredné školy s cieľom poukázať
na problematiku prevalencie obezity na Slovensku.

Cieľ výživového poradenstva pre školy 

- hlavným cieľom je zníženie nárastu obezity medzi mladými ľuďmi a pochopenie významu  zdravej stravy a jej vplyv na zdravie človeka,

- ozdravenie mládeže prostredníctvom edukácie hrou o výžive, potravinách,
kondícii, ale i o pestovaní potravín a príprave zdravých pokrmov,

- dozviete sa prečo si deti opäť zamilujú telesnú výchovu a všetky pohybové aktivity v rámci školy,

- zvýšenie informovanosti o nutričných hodnotách zdravých i nezdravých jedál,

- názorné ukážky prípravy rýchlych a zdravých raňajok pre deti i mládež.

Mám záujem o prednášku na škole

Je vaša škola zapojená v programe školské ovocie?

Deti navštevujúce materské škôlky a základné školy, ktoré sú zapojené v programe školské ovocie majú nárok počas pobytu školského zariadenia na pravidelnú konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny dopestovaného v našich slovenských podmienkach.

Finančná pomoc zo zdrojov EÚ pre školský rok 2015/2016 
bola schválená vo výške 2 646 843,00 EUR pre program školské ovocie a zelenina v SR.  

Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená  80 %  EÚ a  20 %  zaplatí žiak/rodič/sponzorstvo (nariadenie vlády SR č. 201/2014 z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z.).

Ovocie a zelenina v programe školské ovocie

Dotované ovocie: jablká, hrušky, čerešne, slivky, marhule, broskyne
Dotovaná zelenina:  rajčiny, paprika, mrkva, reďkovka, kaleráb

Cieľom programu je školské ovocie

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny