Konzultácia, poradenstvo s nutričným poradcom

Vstupná konzultácia a poradenstvo s diplomovaným špecialistom na výživu v Topoľčanoch
s cieľom optimalizovať vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.
Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Vstupná konzultácia

  • Nutričné poradenstvo

V cene je zahrnuté:

osobná konzulácia životného štýlu

vyhodnotenie stravovacích zvyklostí 

energetické nastavenie na redukciu TH

rozšírené meranie na váhe InBody120

výživového odporúčania a rady

založenie nutričnej karty


Cena: 45 € (60min.)

Kontrolná konzulácia: 35  (do 60 min.)

Všetko je farebne vytlačené a zviazané odovzdané klientovi.
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov !

Vstupný formulár

Pred vstupnou konzuláciou s Nutričným poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

Osobné údaje
Váš fyzický režim
Počas pracovnej doby *
Koľko hodín denne spíte *
Ako trávite voľný čas *
Koľko času aktuálne venujete pohybovej aktivite *
Koľko času sa plánujete venovať pohybovej aktivite *
Chudnutie v minulosti
Držali ste v minulosti diétu-y? *
Akým spôsobom ste chudli v minulosti *
Váš zdravotný stav
Vaše stravovanie
Konzumujete ovocia a zeleninu?
Stravujete vo fast foodoch?
Zaraďujete do svojho jedálnička mliečne výrobky? *
Fajčíte?

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.

Tu si rezervujte konzultáciu s Nutričným poradcom

Poznámka nutričného poradcu:  nie som predajca žiadnych sójových náhrad a MLM nápojov na chudnutie!!!

Poradňa výživy a dietetiky Topoľčany

Špeciálne programy redukcie telesnej hmotnosti a udržateľnosti zdravého životného štýlu 
pod dohľadom diplomovaného nutričného poradcu.

+ 421 949 225 203

Poradňa výživy a dietetiky Topoľčany

Špeciálne programy redukcie telesnej hmotnosti a udržateľnosti zdravého životného štýlu 
pod dohľadom diplomovaného nutričného poradcu.

+ 421 949 225 203

Individuálne programy chudnutia

mesačný

program chudnutia bez jedálnička

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

+ 2 konzultačné kontroly

3 komplexné merania na váhe InBody 120

online a telefonická podpora počas programu


Cena 180 eur

3 mesačný

program chudnutia s jedálničkom

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

jedálniček na 3 týždne

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

+ 3 konzultácie / 3 mesiace

3 komplexné merania na váhe InBody 120

online a telefonická podpora počas programu

Cena 300 eur

mesačný

program chudnutia s jednálničkom

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

jedálniček na 4 týždne

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

kontrolné konzultácie x 5

komplexné merania na váhe InBody x 6

online a telefonická podpora počas programu

Cena 460 eur

9 mesačný

program chudnutia s jedálničkom

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

jedálniček na 4 týždne

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

kontrolné konzultácie x 8

komplexné merania na váhe InBody x 9

online a telefonická podpora počas programu

Cena 630 eur


Vyberte  si jeden z redukčných programov a zmeňte svoju postavu a život k lepšiemu. Chudnutie bez doplnkov a náhrad výživy!


Individuálne programy chudnutia

mesačný

program chudnutia bez jedálnička

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

+ 2 konzultačné kontroly

3 komplexné merania na váhe InBody 120

online a telefonická podpora počas programu


Cena 180 eur

3 mesačný

program chudnutia s jedálničkom

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

jedálniček na 3 týždne

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

+ 3 konzultácie / 3 mesiace

3 komplexné merania na váhe InBody 120

online a telefonická podpora počas programu

Cena 300 eur

mesačný

program chudnutia s jednálničkom

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

jedálniček na 4 týždne

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

kontrolné konzultácie x 5

komplexné merania na váhe InBody x 6

online a telefonická podpora počas programu

Cena 460 eur

9 mesačný

program chudnutia s jedálničkom

V cene je zahrnuté:

1 x vstupná konzultácia prvý mesiac

vypracované výživové odporúčania

nastavenie kalorického príjmu na redukciu TH

jedálniček na 4 týždne

založenie nutričnej karty

analýza životného štýlu

audit stravovacích zvyklostí

kontrolné konzultácie x 8

komplexné merania na váhe InBody x 9

online a telefonická podpora počas programu

Cena 630 eur


Vyberte  si jeden z redukčných programov a zmeňte svoju postavu a život k lepšiemu. Chudnutie bez doplnkov a náhrad výživy!


Mám záujem o individuálny program chudnutia

Pred samotným prvým stretnutím prebehne mailová komunikácia, kde budú klientovi zaslané potrebné vstupné formuláre na doplnenie. 
Až po ich dôkladom vyplnení a prehodnotení zo strany nutricionistu, si dohodnem s vami prvé osobné stretnutie.

Ceny sú platné od 29.4.2021. V prípade záujmu do dlhodobý program chudnutia je možná úhrada aj na splátky.

Do poradne výživy v Topoľčanoch

jazdia aj z týchto okolitých miest:

Partizánske

Trenčín

Nitra

Bánovce nad Bebravou

Piešťany

Nitra

Topoľčany

Prievidza

Hlohovec

Bratislava

Nadváha je predovšetkým estetický problém, avšak obezita je problém zdravotný, ktorý si vyžaduje zodpovedný a profesionálny prístup vysokoškolsky vzdelaného Dipl. Nutričného poradcu. Nie však predajcu náhrad výživy!!! Nie som predajca žiadnych výživových doplnkov a ani náhrad výživy. V mojej poradni výživy v Topoľčanoch nekupujete žiadne doplnky výživy ani náhrady pokrmov. Platíte iba za konzultácie s výživovým poradcom. Žiadne iné skryté poplatky.