Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany

Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany | Výživár špecialista

Ing. Jana Pastrnáková

Špecialista na výživu a dietetiku

Absolvent VŠ odboru Výživa ľudí | Ústav výživy a genomiky


OC Mikádo
Streďanská 1013
955 03  
Topoľčany

Neváhajte ma kontaktovať

Neváhajte ma kontaktovať

výživar špecialista

Vzdelanie o výžive

Vysokoškolské štúdium II. stupňa.
Odbor:
 Výživa ľudí
Štátne skúšky:
Dietika a dietológia
Manažment výživy ľudí II.
Potravinové zdroje
Výživa ľudí 
Výživa 

Ďaľšie vzdelanie

Aliancia výživových poradcov NUTRIS, Praha:

- Poradca pre výživu

Člen Aliancie výživových poradcov®

- registrovaného MV ČR pod registr. č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR

Slovenská asociácia kulturistiky fitness
a silového trojboja, SAKST Bratislava:

- Trénersky kurz I. kvalifikačného stupňa v kulturistike, 
fitness a silovom trojboji

Výživa ľudí
Výživa ľudí
Poradca pre výživu - Aliancie výživových poradcov NUTRIS
SASKT - Tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Do poradne výživy v Topoľčanoch

jazdia aj z týchto okolitých miest:

Partizánske

Trenčín

Nitra

Bánovce nad Bebravou

Piešťany

Nitra

Topoľčany

Prievidza

Hlohovec

Bratislava

Bojnice

Žilina

Trenčín

Trenčianske Teplice

Dubnica nad Váhom

Nadváha je predovšetkým estetický problém, avšak obezita je problém zdravotný, ktorý si vyžaduje zodpovedný a profesionálny prístup vysokoškolsky vzdelaného Dipl. Nutričného poradcu. Nie však predajcu náhrad výživy!!! Nie som predajca žiadnych výživových doplnkov a ani náhrad výživy. V mojej poradni výživy v Topoľčanoch nekupujete žiadne doplnky výživy ani náhrady pokrmov. Platíte iba za konzultácie s výživovým poradcom. Žiadne iné skryté poplatky.

Špecialisti na výživu a dietetiku

posudzujú, plánujú a realizujú programy na zlepšovanie vplyvu potravín a výživy na ľudské zdravie.

VYKONÁVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

(a) usmerňovanie jednotlivcov, rodín a komunít v oblasti výživy, plánovania, stravovania a prípravy jedla s cieľom maximalizovať prínosy a znižovať potenciálne riziká pre zdravie;

(b) plánovanie stravovania a ponuky jedál, dohľad nad prípravou a podávaním jedál a monitorovanie príjmu a kvality potravy s cieľom poskytovať nutričnú starostlivosť v prostredí, kde sú ponúkané stravovacie služby;

(c) zber a posudzovanie údajov o zdraví a nutričnom stave jednotlivcov, skupín a komunít, na základe nutričných hodnôt podávaných a konzumovaných potravín;

(d) plánovanie a realizácia hodnotení výživy, intervenčných programov a vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zlepšiť nutričné hodnoty u jednotlivcov a v komunitách;

(e) konzultácie s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi a poskytovateľmi starostlivosti s cieľom dosiahnuť diétne a nutričné potreby pacientov;

(f) vývoj a hodnotenie potravín a nutričných výrobkov spĺňajúcich požiadavky na výživu;

(g) výskum v oblasti výživy a šírenie zistení výskumu napríklad na vedeckých konferenciách.

Poradňu výživy nájdete tu:

meranie tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ