Rezervácia termínu na meranie InBody

Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany - poradňa dietológie.

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

1. meranie s konzultáciou -> nový klient

Opakované meranie -> stály klient

Služba nad rámec merania InBody

Rešpektujte prosím dohodnutý čas a na stretnutie nemeškajte

Upozornenie!

 • V cene je zahrnuté meranie na InBody a interpretácie nameraných výsledkov do 30 min.
 • Služba nezahŕňa nutričnú konzultáciu ani rozbor stravovacích návykoch, nastavenie kalorického príjmu, jedálnička, vašej aktuálnej diéty, vyhodnotenie stravovacích návykov a vysvetlenie stravovania pri intoleranciích a alergiách. V prípade záujmu o konzultáciu o výžive je potrebné si rezerovať čas na vstupnú konzultáciu. V cene vstupnej konzultácie je aj meranie na InBody. Na konzultáciu sa môžete objednať, > tu.
 • V prípade záujmu o nastavenie kalorického príjmu a nastavenie pomeru makronutrientov, objednajte si túto službu, ktorá je súčasťou formulára.

Váš termín bude potvrdený Nutricionistkou, až po kontrole dostupných časov. V priebehu 24 hod. Vám termín upresním a potvrdím, buď písomne alebo telefonicky. Ďakujem za pochopenie. Teším sa na Vašu návštevu. Analýza je farebne vytlačená a zviazaná odovzdaná klientovi, zároveň odoslaná na mail v .pdf

Analýza zloženia tela InBody DSM-BIA

Telesná diagnostika tela prístrojom Inbody je multifrekvenčná analýza BIA založená na striedaní elektrického prúdu, ktorý prechádza intracelulárnym aj extracelulárnym priestorom. Prúd je vysielaný v 2 rôznych frekvenciách 20kHz a 100kHz v piatich segmentoch tela.

Bioelektrická impedanica (BIA)
bioimpedačná analýza

Niektoré značky bio-impedačných prístrojov využívajú empirický odhad na základe vstupných údajov danej populácie. Telesný bioimpedačný analyzátor InBody využíva technológiu DSM-BIA a DSMF-BIA, to znamená, že pracuje multi-frekvenčne. Bioimpedancia je najrozšírenejšia nepriama metóda na zisťovanie telesného tuku, svalovej hmoty a celkovej stavby tela.

Základná analýza zloženie tela na prístroji InBody

Priama segmentálna multifrekvenčná bioelektrická impedančná analýza DSM-BIA.

InBody diagnostika tela

Výsledky základného merania
telesnej kompozície InBody 120

 • Celková voda, proteíny, minerálne látky, tuková hmota, kostná hmota, bez tuková hmota, svalová hmota, telesná váha
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pás - boky (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, % svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • oblasť telesného tuku
 • úroveň vnútorného tuku
 • nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk)
 • Telesná vyváženost, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • história telesného zloženia
 • impedancia v jednotlivých telesných segmentoch stanovená každou frekvenciou zvlásť

Komplexná analýza zloženia tela Body Vision

Bohaté výsledky rozšírenej analýzy nameraných údajov s grafickým spracovaním  a odporúčanými hodnotami.

InBody diagnostika tela

Zloženie tela

 • TBW - celková telesná voda
 • ICW intracelulárna (vnútrobunková) voda rozsah
 • ECW extracelulárna (mimobunková) voda rozsah
 • beztuková hmota
 • proteíny rozsah
InBody diagnostika tela

Telesný typ

 • telesná hmotnosť tela rozsah
 • hmotnosť kostrových svalov rozsah
 • hmotnosť telesného tuku rozsah
 • minerálne látky rozsah

Podľa  vzájomého pomeru kostrovej a tukovej
hmoty sa určí Váš typ tela: zdravý, obézny, slavý, silný.

InBody diagnostika tela

Segmentálna analýza 

Trupu, horných a dolných končatín
Výsledky segmentálnej analýzy dokážu odhaliť dysbalancie postavy.
Výstupné údaje ponúkajú hodnotenie svalovej i tukovej hmoty v kg a v %.

InBody diagnostika tela

Viscerálny (útrobný) tuk VFA 

Bioimpedancia prostredníctvom prístroja InBody dokáže namerať hodnoty v cmviscelárneho (útrobného) tuku, ktorý sa vyskytuje v brušnej dutine.

Podľa nameranej hodnoty vieme vyhodnoniť VFA: nízka hodnota, normálna, hraničná, nadhraničná a extrémna.

InBody diagnostika tela

BMR, BMA, ABSI

BMR / Bazálny metabolický výdaj rozsah

BMA / Metabolický vek

ABSI / Body shape index

InBody diagnostika tela

Grafický výstup histórie nameraných údajov

chronologický a grafický spracovaný prehľad: telesnej hmotnosti, SMM (kostrovej svaloviny) kg, telesného tuku (kg), telesného tuku (%) VFA (cm2).
Výborný nástroj pre klienta, na sledovanie svojho progresu a zmeny podielu svalovej a tukovej hmoty.

BMI, PBF, WHR

BMI / Body mass index rozsah

PBF / Percentuály podiel telesného tuku  rozsah

WHR / Pomer pás boky rozsah

Inštrukcie pred meraním na InBody

 • Diagnostiku nemôže podstúpiť osoba s kardiostimulátorom alebo osoba, ktorá má v tele iné elektronické zariadenia.
 • Tehotné ženy nemôžu podstúpiť diagnostiku tela na prístroji InBody.
 • Klient by mal byť nalačno alebo 2 – 3 hodiny pred meraním nejesť a nepiť. Je to z toho dôvodu, že hmota jedla sa ráta ako váha a môže byť príčinou chyby pri meraní.
 • Pred meraním je treba použiť toaletu. Napriek tomu, že stolica a moč nie sú zahrnuté ako prvky zloženia tela, ich objem je do váhy pripočítaný. To môže viesť k biologickej chybe.
 • Deň pred analýzou sa vyhnúť náročnejším športovým aktivitám. Namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení tela.
 • Pred meraním zostaňte v pokoji stáť asi 5 minút. V prípade, že sa test robí hneď po ležaní alebo po dlhšom sedení, môžu nastať mierne zmeny v jeho výsledkoch. Je to z toho dôvodu, že telesná voda má tendenciu sa sťahovať do dolných končatín, keď osoba sedí, alebo v prípade, že sa postaví.
 • Test sa nemôže robiť tesne po sprchovaní alebo saunovaní. Potenie spôsobuje dočasné zmeny v zložení tela meranej osoby.
 • Odložte všetky kovové ozdoby a šperky.
 • Meranie na InBody sa nemôže robiť počas menštruačného cyklu. U žien dochádza v jeho priebehu k zvyšovaniu telesnej vody. Meranie na InBody  sa má robiť pri normálnej teplote, lebo ľudské telo je pri nej stabilné. Opakované merania je odporúčané plánovať v tom istom čase a za tých istých podmienok.
 • 24 hodín pred meranín na InBody nekonzumujte alkohol a minimalizujte príjem kofeínu.
 • V deň merania na InBody sa neoporúča saunovať, pred meraním si nepremasťujte ruky a chodidlá.
InBody diagnostika tela

Poradňu výživy nutričnej špecialistky nájdete tu:

meranie tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa Topoľčany - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - poradca na výživu Topoľčany - výživová poradkyňa

Merateľný výsledok chudnutia

Pri redukcii telesnej hmotnosti nie je dôležitý masívny úbytok, ale nastavenie správneho chudnutia pri zachovaní svalovej hmoty. 
Každá redukcia telesnej hmotnosti musí byť trvalo udržateľná.