Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany

Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany | Výživár špecialista

Ing. Janka Pastrnáková

Špecialista na výživu a dietetiku

Absolvent VŠ odboru Výživa ľudí | Ústav výživy a genomiky


OC Mikádo
Streďanská 1013
955 03  
Topoľčany

Čo nerobím?

  • Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov, náhrad výživy a prípravkov na redukciu telesnej hmostnosti. Žiadne výrobky na chudnutie nepredávam!
  • Nesľubujem falošné nádeje chudnutia za mesiac. Ak ste nevenovali pozornosť svojej telesnej hmotnosti dlhé dekády, nie je reálne zdravo redukovať telesnú hmostnoť za mesiac.

Čo robím?

  • Snažím sa ľudí edukovať vo výžive a naučiť ich správne kombinovať vhodné potraviny s pozitívnymi účinkami na náš organizmus. 
  • V mojej poradni výživy sa redukuje telesná hmotnosť iba racionánou plnohodnotnou stravou bez hladovania.

Nadváha je predovšetkým estetický problém, avšak obezita je problém zdravotný, ktorý si vyžaduje zodpovedný a profesionálny prístup vysokoškolsky vzdelaného špecialistu na výživu. Nie však predajcu náhrad výživy alebo výživového poradcu, ktorý si absolvoval víkendový kurz. Dbajte na to, komu zveríte svoje zdravie do rúk.

Neváhajte ma kontaktovať

Neváhajte ma kontaktovať

Vzdelanie o výžive

Vysokoškolské štúdium II. stupňa.
Odbor:
 Výživa ľudí
Štátne skúšky:
Dietika a dietológia
Manažment výživy ľudí II.
Potravinové zdroje
Výživa ľudí 
Výživa 

Ďaľšie vzdelanie

Aliancia výživových poradcov NUTRIS, Praha:

- Poradca pre výživu

Člen Aliancie výživových poradcov®

- registrovaného MV ČR pod registr. č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR

Slovenská asociácia kulturistiky fitness
a silového trojboja, SAKST Bratislava:

- Trénersky kurz I. kvalifikačného stupňa v kulturistike, 
fitness a silovom trojboji

Výživa ľudí
Výživa ľudí
Poradca pre výživu - Aliancie výživových poradcov NUTRIS
SASKT - Tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Špecialisti na výživu a dietetiku

posudzujú, plánujú a realizujú programy na zlepšovanie vplyvu potravín a výživy na ľudské zdravie.

VYKONÁVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

(a) usmerňovanie jednotlivcov, rodín a komunít v oblasti výživy, plánovania, stravovania a prípravy jedla s cieľom maximalizovať prínosy a znižovať potenciálne riziká pre zdravie;

(b) plánovanie stravovania a ponuky jedál, dohľad nad prípravou a podávaním jedál a monitorovanie príjmu a kvality potravy s cieľom poskytovať nutričnú starostlivosť v prostredí, kde sú ponúkané stravovacie služby;

(c) zber a posudzovanie údajov o zdraví a nutričnom stave jednotlivcov, skupín a komunít, na základe nutričných hodnôt podávaných a konzumovaných potravín;

(d) plánovanie a realizácia hodnotení výživy, intervenčných programov a vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zlepšiť nutričné hodnoty u jednotlivcov a v komunitách;

(e) konzultácie s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi a poskytovateľmi starostlivosti s cieľom dosiahnuť diétne a nutričné potreby pacientov;

(f) vývoj a hodnotenie potravín a nutričných výrobkov spĺňajúcich požiadavky na výživu;

(g) výskum v oblasti výživy a šírenie zistení výskumu napríklad na vedeckých konferenciách.

výživar špecialista

Poradňu výživy nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti