Konzultácia, poradenstvo s nutričnou špecialistkou

Vstupná konzultácia s nutričnou špecialistkou s cieľom optimalizovať vašu životosprávu.
Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ing. Janka Pastrnáková

Absolvent VŠ odboru Výživa ľudí | Ústav výživy a genomiky

Špecialista na výživu a dietetiku Ing. Janka Pastrnáková
Špecialista na výživu a dietetiku

Vstupná konzultácia s nutričnou špecialistkou

Intervencia výživy pri redukcii telesnej hmotnosti alebo úprave stravy pri intoleranciach či potravinových alergiách je individualizovaná podľa každého klienta tak, aby bola trvalo udržateľná. Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov či náhrad výživy.

V cene konzultácie je:

 • osobná konzulácia životného štýlu,
 • vyhodnotenie doterajších stravovacích zvyklostí,
 • energetické nastavenie na redukciu TH,
 • rozšírené meranie na váhe InBody
  Táto služba obsahuje meranie prístrojom, kde získate vaše hodnoty tukovej a svalovej hmoty (v % a kg), presnú hodnotu viscerálneho tuku, BMI (Body Mass Index), BMR (hodnota bazálneho metabolizmu), WHR (pomer pás/boky), obsah ICW a ECW (intracelulárna a extracelulárna voda), obsah minerálnych látok, segmentálne hodnoty tuku a svalovej hmoty v daných partiách a ich porovnanie, obvody telesných partií, ABSI (miera rizika civilizačných ochorení).
 • vysvetlenie stravovania pri alergiách a intoleranciách prípadne iného zdravotného problému,
 • výživového odporúčania a rady,
 • vysvetlenie dietetických chýb,
 • návrhy na odporúčané potraviny a pokrmy k jedálničku,
 • založenie nutričnej karty,
 • pred konzultáciou je potrebná i časová príprava na tvorbu výstupu a naštudovanie si problematiky. 
  Tento čas je súčasťou konečnej ceny, ktorú uhradíte po konzultácií v poradni výživy.

Cena: 75 € (max. do 90 min.)

 • Kontrolná konzulácia: 35  (30 min.)
 • Kontrolná konzulácia: 60  (60 min.)
 • Intenzívny 3 mesačný program > pozri, tu
  Najlepšia voľba s viditeľným výsledkom redukcie tuku.
  Každodenný online alebo telefonický kontakt počas 3 mesiacov.

Všetko je farebne vytlačené a zviazané odovzdané klientovi.

Merateľný výsledok chudnutia

Pri redukcii telesnej hmotnosti nie je dôležitý masívny úbytok, 
ale nastavenie správneho chudnutia pri zachovaní svalovej hmoty. 
Každá redukcia telesnej hmotnosti musí byť trvalo udržateľná.

Poradňu výživy nutričnej špecialistky nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti