Konzultácia, poradenstvo s nutričnou špecialistkou

Vstupná konzultácia s nutričnou špecialistkou s cieľom optimalizovať vašu životosprávu.
Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ing. Janka Pastrnáková

Absolvent VŠ odboru Výživa ľudí | Ústav výživy a genomiky

Ing. Janka Pastrnáková | Nutričná špecialistka
Špecialista na výživu a dietetiku

Vstupná konzultácia s nutričnou špecialistkou

Intervencia výživy pri redukcii telesnej hmotnosti alebo úprave stravy pri intoleranciach či potravinových alergiách je individualizovaná podľa každého klienta tak, aby bola trvalo udržateľná. Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov či náhrad výživy.

V cene konzultácie je:

 • osobná konzulácia životného štýlu,
 • vyhodnotenie doterajších stravovacích zvyklostí,
 • energetické nastavenie na redukciu TH,
 • rozšírené meranie na váhe InBody
  Táto služba obsahuje meranie prístrojom, kde získate vaše hodnoty tukovej a svalovej hmoty (v % a kg), presnú hodnotu viscerálneho tuku, BMI (Body Mass Index), BMR (hodnota bazálneho metabolizmu), WHR (pomer pás/boky), obsah ICW a ECW (intracelulárna a extracelulárna voda), obsah minerálnych látok, segmentálne hodnoty tuku a svalovej hmoty v daných partiách a ich porovnanie, obvody telesných partií, ABSI (miera rizika civilizačných ochorení).
 • vysvetlenie stravovania pri alergiách a intoleranciách prípadne iného zdravotného problému,
 • výživového odporúčania, rady a edukačné materiály,
 • návrhy na odporúčané potraviny a pokrmy k jedálničku,
 • vysvetlenie dietetických chýb.
 • Všetko je farebne vytlačené a zviazané odovzdané klientovi.

Cena: 85 €

(do 1,5 hod.)

Pred konzultáciou je potrebná i časová príprava na tvorbu výstupu a naštudovanie si problematiky. 
Tento čas je súčasťou konečnej ceny, ktorú uhradíte po konzultácií v poradni výživy.

Kontrolná konzultácia

Nadväzuje na vstupnú konzultáciu. Pre klientov, ktorí potrebujú ďalej diskutovať svoj aktuálny zdravotný stav s danou diagnózou, nastaviť si nové zdravé návyky a skontrolovať výsledok redukcie telesnej hmotnosti. Súčasťou kontrolnej konzultácie je aj opätovné meranie na InBody.

Cena: 35  (30 min.)

Cena: 60 € (60 min.)

 • Intenzívny 3 mesačný program > pozri, tu. Zvýhodnená cena pri objednaní balíka. Online alebo telefonický kontakt počas 3 mesiacov.

Poradňu výživy nutričnej špecialistky nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti