Ako prežiť dospievanie

Ďakujem za rozhovor, ktorý bol knižne spracovaný v knihe: Ako prežiť dospievanie

Milí priatelia. S veľkou radosťou vám chcem oznámiť, že som mala tú česť byť súčasťou práve vydanej knihy, ktorá obsahuje rozhovor so mnou o dôležitosti výživy detí, školskom stravovaní, ale aj o mojich prednáškach na školách ....

Už je to nejaká doba, čo navštevujem školy, kde prednášam o výžive a zdravom stravovaní, bez nároku na honorár. Táto moja aktivita nezostala bez povšimnutia skvelej pani redaktorky. Verím, že vzdelávanie mladých generácií je kľúčom k zdravšej budúcnosti.  Moja práca v poradni výživy a aj na školách mi umožňuje pozitívne ovplyvňovať stravovacie návyky detí aj dospelých.