Farbivá v potravinách pre deti

Kto by nemiloval farby? Žlté, modré, červené alebo i zelené, čím farebnejšie, tým pútavejšie pre deti. Pre potravinárske spoločnosti sú malé deti najoptimálnejším konzumentom sladkostí a preto prepracovanými marketingovými technikami dokážu vplývať na malého konzumenta. Aby boli cukrovinky jasnejšie, výrobcovia do svojích potravín pridávajú farbivá. Zväčša ide o umelé farbivá, ktoré sú vyrábané z uhoľného dechtu.

Umelé farbivá

Jednoduchou charakteristikou môžeme farbivá definovať ako prídavné látky (aditíva), ktoré sa používajú na zafarebnenie potraviny alebo farmaceutického výrobku. Vzhľadom na svoje zloženie možu byť farbivá syntetické  vyrábané zväčša z uhoľného dechtu alebo prírodné ako výťažok z rastliny. Potravinový kódex SR v prílohe č. 1 v dvanástej hlave definuje farbivá do potravín nasledovne: Na účely potravinového kódexu farbivá do potravín sú prírodné látky alebo látky syntetické, ktoré dodávajú alebo obnovujú farbu v potravine. Zahŕňajú syntetické organické látky a prírodné zložky potravín, ktoré sa bežne nekonzumujú ako potraviny a nie sú charakteristickou prísadou do potravín a ďalšie iné látky z prírodných zdrojov získané fyzikálnymi alebo chemickým procesmi.

Kde všade sa syntetické farbivá nachádzajú?

lízanky, cukríky, pudingy, žuvačky, ľadové drte, zmrzlina, polievky, marmelády, želé, marcipán, malinovky, syry, údeniny, pekárenske výrobky  a mnoho iných...

Zoznam niektorých umelých farbív:

E 102 TartrazínE 129 Allura červená AC
E 104 Chinolínová žltáE 131 Patentná modrá V
E 110 Žltá FCF, Pomarančovo žltá SE 132 Indigotín, indigokarmín
E 120 Košenila, kyselina karmínováE 133 Brilantná modrá FCF
E 122 AzorubínE 142 Zelená S
E 124 Poncau 4R, košenilová červená AE 151 Brilantná čierna a iné...

Prírodné farbivá

Aby som farbivá ako také v potravinách úplne nezatratila, stalá sa čoraz viacej výrobcov prikláňa k variante, kedy na farbenie svojich cukroviniek používajú prírodné farbivá. Tie sa izolujú z rastlín, či už z bunkovej štavy (hydrochrómy) alebo z plastidov (lipochrómy).

Hydrochrómy - patria sem napr. červené, modré, fialové rastlinné farbivá.

Lipochrómy - sem patria veľmi početné chlorofyly (známych viac ako 10 typov), karotenoidy - patria sem karotény ako je lykopén, alfa - karotén, beta - karotén, xantofyly, karotény. Poslednou skupinou lipochrómov, ktoré sa nachádzajú zväčša v nižších vývojových rastlinách sú fykobilíny - fykokyanín, fykoerytrín a fukoxantín.

Upozornenie

Farbivá spôsobujúce poruchy pozornosti a  správania: 
E102, E104, E110, E122, E124, E129

Pri použití farbív E 110, E 122, E 124 a E 155 do ochutených nealkoholických nápojov, zmrzliny, jemného pečiva a cukroviniek množstvo každého z nich nesmie presiahnuť  50 mg.kg-1 alebo 50 mg.l-1.