Funkčné potraviny. Strava budúcnosti?

Každý z vás určite už konzumoval nejakú funkčnú potravinu, bez toho, aby ste si uvedomili, že sa jedná o špecifický druh potraviny, ktorá okrem svojej základnej funkcie, čiže nasýtenia, má i dôležitú výživnú funkciu. Funkčná potravina má profilaktívne pôsobenie na organizmus, znamená to, že dokáže svojim obsahom obsiahnutých látok stimulovať jednotlivé funkcie orgánov, optimalizuje telesnú hmotnosť alebo zlepšuje výkonnosť konzumenta danej funkčnej potraviny.

OBSAH SA PRIPRAVUJE.

Goji - Kustovnica Čínska