Prečo zaradiť pseudoobilniny do jedálnička?

OBSAH SA PRIPRAVUJE

Čo sú vlastne obilniny? Sú to plodiny, ktoré tvoria najrozšírenejšiu a spotrebou najobjemnejšiu skupinu rastlinných plodín. Najvýznamnejšie sú chlebové obilniny, čiže hlavne pšenica a raž. Z ekonomického hľadiska patria medzi najdôležitejsie obilniny pšenica, jačmeň, ovoc, raž, kukurica, ryža, cirok a proso. Posledné obdobie sa v pestovaní, ale hlavne vo výžive využívajú pseudoobilniny známe ako pseudocereálie vhodnejšie vo výžive hlavne  z dietetického hladiska.

Obilniny patria do čelade lipnicovitých (okrem pohánky)

I. obilniny  mierneho pásma - pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos.

II. obilniny teplého pásma - pohánka, láskavec, proso, mohár, čumíza, ryža, ciroky, kukurica.

Medzi najznámejšie vo výžive ľudí využívane pseudoobilniny patrí amarant, pohánka a mrklík. Celosvetová produkia pseudoobilnín je približni 500 miliónov ton ročne, pričom produkcia obilním predstavuje viac ako 2 biolióny ton ročne.