Prídavná látka E171 v potravinách je už zakázaná

Už niečo cez rok je v planosti zákaz vydavý EK používať oxid titaničitý E171 ako prídavnú látku v potravinách. Zákaz sa netýka výživových doplnkov, liekov a kozmetiky.

E171 oxid titaničitý a jeho genotoxické účinky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že používanie oxidu titaničitého ako prídavnej látky v potravinách nemožno ďalej považovať za bezpečné, a to najmä preto, že nemožno vylúčiť jeho genotoxické účinky vzhľadom na jeho kumuláciu v tele v podobe nanočastíc.

Profesor Maged Younes, predseda Vedeckého panelu EFSA pre prídavné látky a arómy v potravinách (FAF), uviedol: „S prihliadnutím na všetky dostupné vedecké štúdie a údaje, panel dospel k záveru, že oxid titaničitý už nemožno považovať za bezpečný pri použití ako prídavnej látky do potravín. Kritickým prvkom pre tento záver je, že sme nemohli vylúčiť obavy z genotoxicity po konzumácii častíc oxidu titaničitého. Po perorálnom užití je absorpcia častíc oxidu titaničitého nízka, môžu sa však hromadiť v ľudskom organizme".

Čo je genotoxický účinok? Je to je schopnosť chemickej látky (agensu) poškodiť DNA, genetický materiál buniek. Genotoxicita môže časom po pravidelnom exponovaní človeka vonkajšich genotoxicým agensom podporiť karcinogenézu.

Vedci dospeli k záveru, že častice TiO2 majú potenciál vyvolať zlomy reťazca DNA a vyvovaľ poškodenie chromozómov, nie však génové mutácie.

❌ Čo je to TiO2 / E171

Oxid titaničitý (Titanium dioxide TiO2) je potravinárske farbivo (E 171) na dosiahnutie lepšej farebnosti výrobkov (potraviny, kozmetika, lieky, výživové doplnky), za účelom lepšieho predaja.

Kde sa oxid titaničitý vyskytuje?

Zubné pasty, žuvačky, sladkosti, lentilky, sáčkové polievky, omáčky, biele čokolády, rôzne polotovary, šalátové dresingy výživové doplnky, lieky, kozmetika, pleťové krémy... a mnoho iných.

Rada na záver, čítajte pozorne etikety!

Zdroje:

  • https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585
  • https://catalogue.nla.gov.au/Record/3644742
  • https://www.mpsr.sk/oxid-titanicity-e171-uz-nie-je-povazovany-za-bezpecny-pri-pouziti-ako-pridavnej-latky-do-potravin/526-111-526-16721/
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0063&from=SK
  • https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5327

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - výživová poradkyňa Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti - diagnostika inbody

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany