Viscerálny tuk

Ide o tuk, ktorý sa hromadí okolo vnútorných orgánov v brušnej dutine, obklopuje pečeň, čreva a iné dôležité orgány. Na rozdiel od podkožného tuku, ktorý je umiestnený pod kožou a môže byť relatívne neškodný, vicerálny tuk je spojený s vážnymi zdravotnými problémami.

Tukové tkanivo ako endokrinný orgán

Ako zistím, koľko viscerálneho tuku mám?

Atumsandip ecte -demo-

Určiť presne, koľko viscerálneho tuku máme, nie je jednoduché. Môžeme to odhadnúť z našej hmotnosti, lebo sa uvádza, že viscerálny tuk tvorí 4 – 6 % našej celkovej hmotnosti. Iné zdroje uvádzajú, že tvorí cca 10 % z našich celkových tukových zásob. Samozrejme, sú aj presnejšie spôsoby.

 

CT a MRI

Najpresnejšie metódy na určenie množstva viscerálneho tuku sú počítačová tomografia a preskenovanie celého tela magnetickou rezonanciou. Obe metódy sú drahé, náročné, vyžadujú veľa času a sú pre bežného smrteľníka prakticky nedostupné. Preto sa im bližšie venovať nebudem.

 

DEXA

DEXA je röntgenové preskenovanie tela. Používa sa primárne na určenie hustoty kostí, no dá sa použiť aj na určenie telesnej kompozície. Metóda je síce presná a rýchla, no drahá a málo rozšírená pre laickú verejnosť.

 

BMI

Určuje „hustotu“ tela, nie jeho zloženie a kompozíciu. Ako je už uvedené, aj ľudia s normálnymi hodnotami BMI môžu mať veľa viscerálneho tuku, ktorý im môže spôsobovať problémy.

 

S vekom a ubúdajúcim kostrovým svalstvom BMI klesá, preto ak ostáva rovnaké, je veľké riziko, že ho udržuje práve viscerálny tuk.