Konzultácia, poradenstvo s nutričným poradcom

Vstupná konzultácia a poradenstvo s diplomovaným špecialistom na výživu v Topoľčanoch
s cieľom optimalizovať vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.
Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Ing. Jana Pastrnáková

Špecialista na výživu a dietetiku

Absolvent VŠ odboru Výživa ľudí | Ústav výživy a genomiky

Vstupná konzultácia

  • Nutričné poradenstvo

V cene je zahrnuté:

osobná konzulácia životného štýlu

vyhodnotenie stravovacích zvyklostí 

energetické nastavenie na redukciu TH

rozšírené meranie na váhe InBody 120

výživového odporúčania a rady

založenie nutričnej karty


Cena: 55 € (60min.)

Kontrolná konzulácia: 35  (30 min.)

Mesačná starostlivosť 60 € (každodenná komunikácia s klientom)

Všetko je farebne vytlačené a zviazané odovzdané klientovi.
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov !

Iné poradne od 70 - 85 € za 45 min.

Ceny sú platné od 1.3.2022

Tu si rezervujte konzultáciu s Nutričným poradcom

Poznámka nutričného poradcu:  nie som predajca žiadnych sójových náhrad a MLM nápojov na chudnutie!!!

Poradňu výživy nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti