Analýza zloženia tela BIA metódou

Bioimpedačný spôsob merania telesného tuku sa používa viac ako 50 rokov a je jednou z najpoúživanejších metód. Je to neinvazívny spôsob merania tuku, ktorý funguje na základe vodivosti tkanív. Striedavý elektrický prúd nízkej intenzity vysiela do ľudského tela signály, ktoré prechádzajú mimobunkovým priestorom biologickými štruktúrami. 
Vodivé tkanivá sú hlavnou cestou vodivosti elektrického prúdu, zatiaľ čo tukové tkanivo má nízku
až žiadnu vodivosť a tým prúd narazí na odpor.

Čo váha TANITA odmeria?

1. celkovú telesú  hmotnosť,

2. percento telesného tuku aj segmentovane,

3. hmotnosť svalovej hmoty aj segmentovane,

4. podiel vody v tele ako ukazovateľ hydratácie organizmu,

5. podiel kostných minerálov,

6. viscelárny tuk (vnútrobrušný),

7. bazálny metabolizmus,

8. metabolický vek.

Prístroj má  8 elektród, čím zabezpečuje lepšiu presnosť.

Celková telesná
hmotnosť

Podiel telového tuku

Viscelárny 
(útrobný) tuk

Segmantáci osvalenia 

Kostná hmota

Metabolický vek

BMI - Body Mass Index

Podiel vody v organizme

Ako vlastne váha Tanita funguje

Multifrekvenčná analýza je založená na striedaní elektrického prúdu, ktorý prechádza mimobunkovým priestorom
vo frekvencii 50 kHz. Prístroje s frekvenciou 200 kHz a viac prechádzajú vnútrobunkovým priestorom.  
Čím je podiel tukovej hmoty väčší, tým je odpor pre elektrický prúd vyšší. 

Táto metóda stanovovania telesného tuku patrí medzi  nepriame metódy a jej údaje nie sú také presné ako pri metódach priamych. 
Výsledné meranie je závislé od samotnej hydratácie organizmu meraného človeka.

Prístroj má 8 elektród, čím zabezpečuje lepšiu presnosť.

Chcem sa objednať na meranie

V prípade záujmu o merianie na váhe Tanita vyplňte prosím nasledovný formulár.
 Meranie s konzultáciou výsledkov (do 30 min.)

Poznámka výživového poradcu:
pri vypracovaní jedálnička sú 2 meriania na váhe Tanita v cene - na vstupné a výstupné meranie 

Čo treba vedieť pred meranín

  •  odporúčané meranie je ráno na lačno,
  •  meranie sa neoporúča počas menštruácie a gravidity,
  •  meranie nie je vhodné pre ľudí so srdcovým strojčekom, 
  • taktiež sa neodporúča po konzumácií alkoholu, tesne po jedle, po kúpeli, po fyzickej záťaži.

Medzi priame metódy stanovenia telesného tuku patrí:

  • podvodné váženie - celotelová denzitometria,
  • hydrometria - vykonáva sa izotopovou metódov, kedy je meraný vystavený rádioaktivite,
  • CT vyšetrenie - vyšetrovaný je vystavený roentgenovému žiareniu,
  • duálna protónová absorbciometria - vyšetrovaný je vystavovaný ožarovaniu,
  • DEXA Scan absorpciometria - vyšetrovaný je vystavovaný ožarovaniu,