Analýza zloženia tela BIA metódou

Bioimpedačný spôsob merania telesného tuku sa používa viac ako 50 rokov a je jednou z najpoúživanejších metód. Je to neinvazívny spôsob merania tuku, ktorý funguje na základe vodivosti tkanív. Striedavý elektrický prúd nízkej intenzity vysiela do ľudského tela signály, ktoré prechádzajú mimobunkovým priestorom biologickými štruktúrami.  Vodivé tkanivá sú hlavnou cestou vodivosti elektrického prúdu, zatiaľ čo tukové tkanivo má nízku až žiadnu vodivosť a tým prúd narazí na odpor.

Priame segmentové meranie

Priame segmentové meranie

InBody poskytuje nezávislé merania pre každý z 5 valcov tela (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha a pravá noha), aby vám poskytla presné a podrobné výsledky.

Bez empirických odhadov

Bez empirických
odhadov

InBody meria vašu impedanciu nezávisle, takže vaše výsledky nie sú ovplyvnené vaším vekom, pohlavím, etnickým pôvodom, atletikou alebo tvarom tela.

8-bodový kontaktný elektródový systém

8-bodový kontaktný elektródový systém

Pri meraní impedancie elektródami vzniká kontaktný odpor so strategicky umiestnenými elektródami, aby sa zaistilo, že merania sú presné a reprodukovateľné.

Priame segmentové meranie

Multifrekvenčné 
meranie

InBody používa viac prúdov pri rôznych frekvenciách na zabezpečenie presnej analýzy telesnej vody.

Čo je to analýza bioelektrickej impedancie (BIA)?

Multifrekvenčná analýza je založená na striedaní elektrického prúdu, ktorý prechádza mimobunkovým a vnútrobunkovým priestorom, telesný analyzátor InBody tak vysiela dve rôzne frekvencie. Analyzátory zloženia tela od spoločnosti InBody sa spoliehajú na štyri technologické piliere, ktoré zákazníkom poskytujú presné a priame segmentové meranie viac frekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy (DSM-MFBIA), ktoré boli do značnej miery overené metódami zlatého štandardu.

C tvar

zvýšený podiel tukovej hmoty

D tvar

klient s rozvinutou svalovou hmotou

I tvar

ideálna proporcia tela

Čo treba vedieť pred meranín

  •  meranie sa neodporúča počas menštruácie a gravidity,
  •  meranie nie je vhodné pre ľudí so srdcovým strojčekom, 
  • taktiež sa neodporúča po konzumácií alkoholu, tesne po jedle, po kúpeli, po fyzickej záťaži.

Medzi priame metódy stanovenia telesného tuku patrí:

  • podvodné váženie - celotelová denzitometria,
  • hydrometria - vykonáva sa izotopovou metódov, kedy je meraný vystavený rádioaktivite,
  • CT vyšetrenie - vyšetrovaný je vystavený roentgenovému žiareniu,
  • duálna protónová absorbciometria - vyšetrovaný je vystavovaný ožarovaniu,
  • DEXA Scan absorpciometria - vyšetrovaný je vystavovaný ožarovaniu,