Konzultácia, poradenstvo s nutričným poradcom

Osobná konzultácia a poradenstvo s diplomovaným výživovým poradcom v Topoľčanoch
s cieľom optimalizovať vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.
Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Nutričné poradenstvo

V cene je zahrnuté:

osobná konzulácia životného štýlu

vyhodnotenie stravovacích zvyklostí 

výživového odporúčania a rady

meranie na váhe InBody120

založenie nutričnej karty


Cena: 45 € (60min.)

Kontrolná konzulácia: 35  (60 min.)

 Poznámka: ceny sú v súlade s odporúčaniami Aliancie výživových poradcov. 
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov !

Vstupný formulár

Pred vstupnou konzuláciou s Nutričným poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

Osobné údaje
Váš fyzický režim
Počas pracovnej doby
Koľko hodín denne spíte
Ako trávite voľný čas
Koľko času aktuálne venujete pohybovej aktivite
Koľko času sa plánujete venovať pohybovej aktivite
Chudnutie v minulosti
Držali ste v minulosti diétu-y?
Akým spôsobom ste chudli v minulosti
Váš zdravotný stav
Vaše stravovanie
Konzumujete ovocia a zeleninu?
Zaraďujete do svojho jedálnička mliečne výrobky?
Fajčíte?

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.

Tu si rezervujte konzultáciu s Nutričným poradcom

Poznámka nutričného poradcu:  nie som predajca žiadnych sójových náhrad a MLM nápojov na chudnutie!!!