Konzultácia s výživovým poradcom

Osobná konzultácia s výživovým poradcom v Topoľčanoch s cieľom optimalizovať
vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.

V cene je zahrnuté nasledovné:

 • diagnostika organizmu váhou Tanita
 • interpretácia nameraných výsledkov
 • analýza a vyhodnotenie nutričných protokolov
 • analýza celkového životného štýlu
 • odporúčania v stravovaní

 Poznámka: ceny sú v súlade s odporúčaniami Aliancie výživových poradcov. 
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov.

Dĺžka stretnutia: max. do 60 min.

Čo je mojím cieľom?

 • inšpirovať ľudí k zmene,
 • naučiť ľudí používať v ich kuchyni zdravé potraviny,
 • edukovať rodičov pretože cez nich vedie cesta o vzdelanosti detí,
 • naučiť ľudí, aby sa zdravá strava a pobyb stala ich automatická súčasť  života.

Chcem sa objednať na konzultáciu a diagnostiku

Konzultáciu uhradím

Čo prístroj TANITA odmeria?

 • celkovú telesú  hmotnosť,
 • percento telesného tuku aj segmentovane,
 • hmotnosť svalovej hmoty aj segmentovane,
 • podiel vody v tele ako ukazovateľ hydratácie organizmu,
 • podiel kostných minerálov,
 • viscelárny tuk (vnútrobrušný)
 • bazálny metabolizmus,
 • metabolický vek.

Poznámka výživového poradcu: platené online konzultácie o výžive v zásade neposkytujem!

Vstupný formulár

Pred vstupnou konzuláciou s výživovým poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

Osobné údaje

Váš fyzický režim

Chudnutie v minulosti

Držali ste v minulosti diétu-y?

Váš zdravotný stav

Vaše stravovanie

Súhlas so spracovaním údajov osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.