Konzultácia, poradenstvo s výživovým poradcom

Osobná konzultácia a poradenstvo s výživovým poradcom v Topoľčanoch s cieľom optimalizovať
vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.

Čo je mojím cieľom?

Inšpirovať ľudí k zmene stravovacích návykov.

Naučiť ľudí používať v ich kuchyni zdravé a chutné potraviny.

Edukovať rodičov, pretože cez nich vedie cesta o vzdelanosti detí o výžive.

Naučiť ľudí, aby sa zdravá strava a pobyb stala ich automatická súčasť života.

V cene je zahrnuté nasledovné:

 • diagnostika organizmu váhou Tanita
 • interpretácia nameraných výsledkov
 • analýza a vyhodnotenie nutričných protokolov
 • analýza celkového životného štýlu
 • odporúčania v stravovaní

 Poznámka: ceny sú v súlade s odporúčaniami Aliancie výživových poradcov. 
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov.

Dĺžka stretnutia: max. do 45 min.

Čo prístroj TANITA odmeria?

 • celkovú telesú  hmotnosť,
 • percento telesného tuku aj segmentovane,
 • hmotnosť svalovej hmoty aj segmentovane,
 • podiel vody v tele ako ukazovateľ hydratácie organizmu,
 • podiel kostných minerálov,
 • viscelárny tuk (vnútrobrušný)
 • bazálny metabolizmus,
 • metabolický vek.

Poznámka výživového poradcu: 
platené online a telefonické konzultácie o výžive neposkytujem, nie som predajca žiadnych sójových náhrad a nápojov na chudnutie!!!

Chcem sa objednať

Vstupný formulár

Pred vstupnou konzuláciou s výživovým poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

Osobné údaje
»

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.