Konzultácia, poradenstvo s nutričným poradcom

Osobná konzultácia a poradenstvo s diplomovaným výživovým poradcom v Topoľčanoch
s cieľom optimalizovať vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.

Nutričné poradenstvo

Cena: 45 €  / dĺžka stretnutia: 60 min.


 Poznámka: ceny sú v súlade s odporúčaniami Aliancie výživových poradcov. 
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov.

Poznámka nutričného poradcu: 
platené online a telefonické konzultácie o výžive neposkytujem, nie som predajca žiadnych sójových náhrad a nápojov na chudnutie!!!

Chcem sa objednať na konzultáciu

Vstupný formulár

Pred vstupnou konzuláciou s výživovým poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

[b]Osobné údaje[/b]
»

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.