Konzultácia, poradenstvo s nutričným poradcom

Osobná konzultácia a poradenstvo s diplomovaným výživovým poradcom v Topoľčanoch
s cieľom optimalizovať vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.
Výživové poradenstvo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Nutričné poradenstvo

V cene je zahrnuté:

osobná konzulácia životného štýlu

vyhodnotenie stravovacích zvyklostí 

energetické nastavenie na redukciu TH

rozšírené meranie na váhe InBody120

výživového odporúčania a rady

založenie nutričnej karty


Cena: 45 € (60min.)

Kontrolná konzulácia: 35  (do 60 min.)

Všetko je farebne vytlačené a zviazané odovzdané klientovi.
Poznámka: ceny sú v súlade s odporúčaniami Aliancie výživových poradcov. 
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov !

Vstupný formulár

Pred vstupnou konzuláciou s Nutričným poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

Osobné údaje
Váš fyzický režim
Počas pracovnej doby *
Koľko hodín denne spíte *
Ako trávite voľný čas *
Koľko času aktuálne venujete pohybovej aktivite *
Koľko času sa plánujete venovať pohybovej aktivite *
Chudnutie v minulosti
Držali ste v minulosti diétu-y? *
Akým spôsobom ste chudli v minulosti *
Váš zdravotný stav
Vaše stravovanie
Konzumujete ovocia a zeleninu?
Stravujete vo fast foodoch?
Zaraďujete do svojho jedálnička mliečne výrobky? *
Fajčíte? *

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.

Tu si rezervujte konzultáciu s Nutričným poradcom

Poznámka nutričného poradcu:  nie som predajca žiadnych sójových náhrad a MLM nápojov na chudnutie!!!