Konzultácia, poradenstvo s nutričným poradcom

Osobná konzultácia a poradenstvo s diplomovaným výživovým poradcom v Topoľčanoch s cieľom optimalizovať
vašu životosprávu vzhľadom na váš životný štýl a pracovné nasadenie.

Čo je mojím cieľom?

Inšpirovať ľudí k zmene stravovacích návykov.

Naučiť ľudí používať v ich kuchyni zdravé a chutné potraviny.

Edukovať rodičov, pretože cez nich vedie cesta o vzdelanosti detí o výžive.

Naučiť ľudí, aby sa zdravá strava a pobyb stala ich automatická súčasť života.

V cene je zahrnuté nasledovné:

  • diagnostika organizmu váhou Tanita
  • interpretácia nameraných výsledkov
  • analýza a vyhodnotenie nutričných protokolov
  • analýza celkového životného štýlu
  • odporúčania v stravovaní

 Poznámka: ceny sú v súlade s odporúčaniami Aliancie výživových poradcov. 
Nie som predajca ani distribútor žiadnych výživových doplnkov.

Dĺžka stretnutia: max. do 45 min.

Poznámka nutričného poradcu: 
platené online a telefonické konzultácie o výžive neposkytujem, nie som predajca žiadnych sójových náhrad a nápojov na chudnutie!!!

Čo váha TANITA odmeria?

Celková telesná
hmotnosť

Podiel telového tuku

Viscelárny 
(útrobný) tuk

Segmantáci osvalenia 

Kostná hmota

Metabolický vek

BMI - Body Mass Index

Podiel vody v organizme

Chcem sa objednať

Vstupný formulár

Pred vstupnou konzuláciou s výživovým poradcom
 je potrebné vyplniť nasledovný formulár.

Osobné údaje
»

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prostredníctvom stránky www.vitamine.sk pre výživového poradcu na potrebu vstupnej konzultácie.
Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje môžu byť spracované v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne iba pre účely vstupnej konzultácie, informácie nebudú poskytované tretej osobe.