Nutričný špecialista: Ako často navštíviť poradňu výživy?

Diétny manažment pacienta s nadhmotnosťou/obezitou. Koľko stretnutí je potrebných na stabilizovanie hmotnosti?

Keďže vieme, že obezita je multifaktoriálne, chronické ochorenie charakterizované zvýšenou akumuláciou tukového tkaniva, je dôležité tento zdravotný problém riešiť zodpovedným a profesionálnym prístupom. V súčasnosti je známych viac ako 230 ochorení súvisiacich s obezitou (špecifické druhy rakoviny, DM2T, artériová hypertenzia, steatohepatitída, artritída, spánkové apnoe, syndróm polycystických ovárií, neplodnosť a mnoho iných). Nedávno boli aktualizované nové terapeutické postupy na komplexný manažment u ľudí s nadváhou a obezitou.

Špecialista na výživu a dietetiku Ing. Janka Pastrnáková
Pšenovo-ovsená kaša s orechami a ovocím

Ing. Janka Pastrnáková

  • Špecialista na výživu a dietetiku
  • Absolvent VŠ odboru: Výživa ľudí 
  • Ústav výživy a genomiky

Tieto služby môžu poskytovať iba:

➡ lekár diabetológ/dietológ, asistent výživy, absolvent v odbore Výživa ľudí s potrebnou klinickou ambulantnou praxou najmenej 3 roky, absolvent v odbore liečebná výživa.

❌ Pozor! Výživový poradca s kurzom nie je oprávnený poskytovať služby pri regulácií telesnej hmotnosti u ľudí s nadhmotnosťou a obezitou.

⁉️ Pomôže mi jedno stretnunie, aby som ušetril? Nie!

Globezita si vyžaduje komplexný dlhodobý program režimových opatrení založených na individualite. Podľa diétneho manažmentu sa odporúča navštíviť poradňu každý mesiac v trvaní pol roka. A v ďalšom pol roku 3 sedenia. V prípade relapsu, stretnutia musia byť opäť pravidelné každý mesiac.

Na pravidelných kontrolách sa okrem hmotnostného progresu (pomocou DSM-BIA) overujú získané informácie o výžive, vedomosti klienta o makroživiných, denzite pokrmoch, získaných návykoch a zručností...

Používané metódy v klinickej praxi na analýzu zloženie tela:

1/ nepriame antropometrické metódy

cenovo dostupné metódy obsahu tukového tkaniva

  • DSM-BIA (multifrekvenčná bioelektrická impedančná analýza)
  • SAD (sagitálny abdominálny rozmer)
  • vyšetrenie kožných rias
  • hmotnosť, BMI, ABSI, WHR index

2/ nepriame štandarné metódy

najpresnejšie metódy avšak veľmi technicky a finančne náročné

  • DEXA (röntgenová absorpciometria)
  • DPA (duálna protónová absorpciometria)
  • NMR (nukleárna magnetická rezonancia)

A pamätajte, že žiaden príčetný výživár vám nikdy nepredá nápoje na chudnutie, či kolagén a podobné absurdity!

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - výživová poradkyňa Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti - diagnostika inbody

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany