Rezervácia termínu na meranie InBody

Tu vyber či ide o kompletné meranie alebo o základné

Diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 120

Čo je to bioimpedančná analýza?

-----

⬇️1️⃣

Bioelektrická impedancia (BIA) alebo bioimpedančná analýza - body impedance analysis, je nepriama a zároveň najpoúživanejšia metóda merania telesného tuku, ale i celkovej telesnej stavby, ktorá sa používa vo svete takmer 58 rokov.

⬇️2️⃣

Namerané hodnoty BIA metódou podliehajú pôsobením veľkého množstva faktorov: ako je držanie tela, stav hydratácie, časový odstup od konzumácie posledného jedla, umiestnenie elektród. Okrem iného i vyšší vek a poruchy metabolizmu elektrolytov môžu ovplyvniť namerané hodnoty.

⬇️3️⃣

Základny pricníp fungovania BIA metódy spočíva v spojení diód s meraným užívateľom cez kontaktné body, kde dochádza k prechodu elektrických signálov – pulzov rôznej intenzity, kde striedavý elektrický prúd je vysielaný do ľudského tela a meria tak jeho vodivosť vzhľadom na to, že svalové tkanivá obsahujú vodu, pričom adipózne tkanivo vytvára odpor pretože má nízku až nulovú vodivosť.

📈Namerané hodnoty:

-------

☑️ TBW - celková telesná voda 💦

☑️ ICW intracelulárna (vnútrobunková) voda + rozsah 💦

☑️ ECW extracelulárna (mimobunková) voda + rozsah 💦

☑️ beztuková hmota

☑️ proteíny + rozsah

☑️ telesný typ

☑️ segmentálna analýza

☑️ VFA - viscelárny tuk (vnútrobrušný)

☑️ BMR / Bazálny metabolický výdaj + rozsah

☑️ BMA / Metabolický vek

☑️ ABSI / Body shape index

☑️ BMI / Body mass index + rozsah

☑️ PBF / Percentuály podiel telesného tuku + rozsah

☑️ WHR / Pomer pás boky + rozsah

☑️ grafický výstup histórie merania