Rezervácia termínu na meranie InBody

Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany - poradňa dietológie.

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Na rezervovaný čas nemeškajte, aby ste neboli ukrátený o rezervovaný čas.

Váš termín bude potvrdený Nutricionistkou, až po kontrole dostupných časov. V priebehu 24 hod. Vám termín upresním a potvrdím, buď písomne alebo telefonicky. Ďakujem za pochopenie. Teším sa na Vašu návštevu.

Analýza je farebne vytlačená a zviazaná odovzdaná klientovi, zároveň odoslaná na mail vo formáte .pdf

Diagnostika a analýza tela prístrojom InBody 120

Bioimpedancia je je jednou z najpoúživanejších neinvazívnych metód meranie telesného tuku. Vodivé tkanivá sú hlavnou cestou vodivosti elektrického prúdu, zatiaľ čo tukové tkanivo má nízku až žiadnu vodivosť a tým prúd narazí na odpor.

Striedavý elektrický prúd nízkej intenzity vysiela do ľudského tela signály, ktoré prechádzajú mimobunkovým priestorom biologickými štruktúrami. 

meranie tela - diagnostika tela - inbody meranie - poradňa výživy Topoľčany - inbody diagnostika tela - meranie tukov

Čo je to bioimpedančná analýza?

-----

⬇️1️⃣

Bioelektrická impedancia (BIA) alebo bioimpedančná analýza - body impedance analysis, je nepriama a zároveň najpoúživanejšia metóda merania telesného tuku, ale i celkovej telesnej stavby, ktorá sa používa vo svete takmer 58 rokov.

⬇️2️⃣

Namerané hodnoty BIA metódou podliehajú pôsobením veľkého množstva faktorov: ako je držanie tela, stav hydratácie, časový odstup od konzumácie posledného jedla, umiestnenie elektród. Okrem iného i vyšší vek a poruchy metabolizmu elektrolytov môžu ovplyvniť namerané hodnoty.

⬇️3️⃣

Základny pricníp fungovania BIA metódy spočíva v spojení diód s meraným užívateľom cez kontaktné body, kde dochádza k prechodu elektrických signálov – pulzov rôznej intenzity, kde striedavý elektrický prúd je vysielaný do ľudského tela a meria tak jeho vodivosť vzhľadom na to, že svalové tkanivá obsahujú vodu, pričom adipózne tkanivo vytvára odpor pretože má nízku až nulovú vodivosť.

📈 Namerané hodnoty:

-------

☑️  TBW - celková telesná voda 💦

☑️  ICW intracelulárna (vnútrobunková) voda + rozsah 💦

☑️  ECW extracelulárna (mimobunková) voda + rozsah 💦

☑️  beztuková hmota

☑️  proteíny + rozsah

☑️  telesný typ

☑️  segmentálna analýza

☑️  VFA - viscelárny tuk (vnútrobrušný)

☑️  BMR / Bazálny metabolický výdaj + rozsah

☑️  BMA / Metabolický vek

☑️  ABSI / Body shape index

☑️  BMI / Body mass index + rozsah

☑️  PBF / Percentuály podiel telesného tuku + rozsah

☑️  WHR / Pomer pás boky + rozsah

☑️  grafický výstup histórie merania

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany