Endokrinné disruptory a zdravie

Človek do životného prostredia doposiaľ vedome vypustil viac  100 000 rôznorodých chemikálií. Až 2 500 z nich narúša endokrinný systém (činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním). Ide o chemické látky nazývané endokrinné disruptory, ktorých spoločnou črtou je estrogénový účinok. Negatívne účinky na organizmus a poškodenie ľudského zdravia sa môžu preukázať až časom. EDC menia interakcie medzi génmi a prostredím prostredníctvom fyziologických, bunkových, molekulárnych a epigenetických zmien, čím vyvolávajú účinky u exponovaných jedincov, ako aj ich potomkov.

Čo sú to endokrinné disruptory a ich pôsobenie na telo?

Ide o skupinu látok rôzneho charakteru, ktoré sa vyskytujú v životnom prostredí. Výskyt: potraviny, bankovky, pokladničné doklady, kozmetika (šampóny, zubné pasty, mydlá, deodoranty), konzervy, plastové flaše, plastové vodovodné potrubie, hračky, textílie, stavebné materiály a iné.

Hormonálne disruptory sú schopné vyvolávať obezitu, pretože zasahujú do hormónov, ktoré riadia metabolizmus a ovplyvňujú bunky tukového tkaniva. Tkz. obezogény. Keď sa s takýmito látkami v určitom životnom období stretneme, napríklad aj v tele matky pred narodením, tak nám obezogény „založia“ na to, že budeme mať sklony priberať.

Prof. Ing. Jaroslav Petr, CSc

https://www.tyzden.sk/veda/54086/v-bankovkach-na-pokladnicnych-blockoch-ci-v-plastoch-ako-nas-menia-endokrinne-disruptory/

Čo sú to endokrinné disruptory a ich pôsobenie na telo?

Endokrinné disruptory podľa WHO a Cefic

V roku 2002 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila nasledujúcu definíciu: „Endokrinný disruptor je exogénna látka alebo zmes, ktorá mení funkciu (funkcie)endokrinného systému a následne spôsobuje nepriaznivé zdravotné účinky v neporušenom staveorganizmu alebo jeho potomstva alebo (sub)populácií“.

Európska komisia sa endokrinnými disruptormi zaoberá už od 90. rokov minulého storočia. Zaviazala sa prijať konečné kritériá v kontexte nariadení o ochrane rastlín a biocídnych výrobkoch v decembri 2013. Bohužiaľ EK nedodržala termín z dôvodu zložitosti problému. Keďže ide o ochranu zdravia a životného prostredia,cieľom je stanoviť najlepšie vedecké kritériá. V júni 2014 EK zverejnila plán so 4 možnosťami politiky na definovanie kritérií a uskutočnila verejnú konzultáciu umožniť všetkým zainteresovaným stranám informovať o príslušnom hodnotení vplyvu.

Čo alebo kto je to Cefic?

Európska rada chemického priemyslu alebo Cefic je hlavné európske obchodné združenie pre chemický priemysel, založená v roku 1972. Združuje viac ako 29 000 veľkých, stredných a malých chemických spoločnosti v Európe, ktoré poskytujú 1,2 milióna pracovných miest a predstavujú 17 % svetovej produkcie chemikálií. Členovia Cefic tvoria jednu z najaktívnejších sietí podnikateľskej komunity.

Podľa Cefic by sa mali endokrinné disruptory rozišovať na jednotlivé podkategérie:

1. Endokrinné disruptory

2. Podozrenie na endokrinné disruptory. Nedostatok dôkazov ďalšie testovanie potrebné na zistenie, či látka je alebo nie je ED.

3. Endokrinné účinné látky. Látky, ktoré interagujú s endokrinným systémom, ale nemajú žiadne nepriaznivé účinky.

Endokrinné disruptory, spermiogram a plodnosť mužov

V epidemiologických štúdiách sa naznačuje, že endokrinné disruptory sa mohli v priebehu posledných desaťročí podieľať na zmenách týkajúcich sa ľudského zdravia. K takýmto zmenám patrí klesajúci počet spermií, vyšší výskyt vrodených chýb mužských pohlavných orgánov u detí a nárast určitých druhov rakoviny, o ktorých sa vie, že sú citlivé na hormóny. Viac diskutabilné sú tvrdenia o súvislosti s poškodením vývoja nervovej sústavy a so zhoršením sexuálneho správania. V rámci nariadenia REACH sa endokrinné disruptory môžu označiť ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, a to súčasne s chemickými látkami, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, mutácie a poškodzujú reprodukciu. Cieľom je obmedziť ich používanie a nakoniec ich nahradiť bezpečnejšími alternatívami.

Najznámejšie endokrinné distruptory, ktorým sa treba vyvarovať

Polychlórované bifenyly (PCB), dioxíny, DDT, pesticídy, liečivá, ftaláty, parabény, dioxíny a bisfenoly, genistein v sóji a iné.

Bisfenol A - BPA

Bisfenol A (BPA) je chemická látka používaná v kombinácii s inými chemikáliami na výrobu určitých plastov a živíc.BPA sa používa napríklad v polykarbonátovom plaste, priehľadnom a pevnom type plastu, ktorý sa používa na výrobu dávkovačov vody, nádob na skladovanie potravín a opakovane použiteľných fliaš na nápoje. Látka sa tiež používa na výrobu epoxidových živíc, ktoré sa nachádzajú v ochranných náteroch a obloženiach plechoviek a kadí na potraviny a nápoje. Chemikálie ako BPA používané v nádobách na potraviny môžu migrovať vo veľmi malých množstvách do potravín a nápojov, ktoré obsahujú, takže vedci EFSA pravidelne kontrolujú ich bezpečnosť.

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bisphenol

Výskyt: nachádza v širokej škále plastov, vrátane lekárskeho a športového vybavenia, epoxidových živíc, obloženia plechoviek od potravín a nápojov, zubných tmelov a iných zubných materiálov, farieb., ako vývojka v termálnom papieri a v iných papieroch, vrátane materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Bisfenol S

bankovky, recyklovaný papier, plasty, pokladničné doklady

Genisteín

Genisteín je fytoestrogén, ktorý patrí do triedy zlúčenín známych ako izoflavóny, ktoré štrukturálne pripomínajú endogénny estrogén.

Etinylestradiol

používa v antikoncepčných tabletkách v kombinácii s progestínmi

Polychlórované bifenyly (PCB) 


Pesticídy - herbcídy, fungicídy, zoocídy

OBSAH JA V PROCESE PRIPRAVY