Nutričná špecialistka radí: Malé kroky k vybudovaniu zdravých návykov u detí

Rodinné návyky sú alfa omega prevencie obezity detí.

Dobré stravovacie návyky vznikajú predovšetkým v kruhu rodiny, ale i v sociálnom prostredí (kamaráti, škola…) v ktorom sa dieťa nachádza. Bez angažovanosti rodičov sa nedá očakávať, že si dieťa vybuduje správne stravovacie a pohybové návyky. Rodičia by mali byť príkladom pre svoje deti a učiť ich, ako si vyberať potraviny a jesť vyvážené jedlá. Rodičia by tiež mali svojim deťom pomôcť pochopiť dôležitosť pohybovej aktivity a venovať sa jej.

Odporúčania pre rodičov

 • byť dobrým vzorom v oblasti stravovania a pohybu
 • zapájanie detí do mimoškolských aktivít
 • fyzická aktivita aspoň 1 hod. denne
 • eliminovať príjem spracovaných potravín (junk food)
 • mať zdravé potraviny v očnom dosahu detí na viditeľnom mieste
 • zabezpečiť pravidelný príjem energie
 • vylúčiť z pitného režimu sladké a energetické nápoje
 • regulovať čas pred TV, PC ...
 • podpora budovania zdravého sebavedomia (body image)
 • zapájanie detí do nákupov a príprave pokrmov (podľa veku)
 • stolovanie za stolom spoločne bez mobilných zariadení
 • kvalitný spánok v pravidelnom čase
 • posledný pokrm pred spánkom cca 2 hod.
 • neprekrmovať dieťa (vyhasínanie pocitu sýtosti)
 • eliminácia psychogénnych faktorov, ktoré sú spúšťačom emočného prejedania. 
  V prípade výskytu frustrácie, depresie je potrebné vyhľadať detského psychológa a špecialistu na PPP na zahájenie KBT.
 • výlučné dojčenie dieťaťa do 6. mesiaca (protektívny faktor obezity v neskoršom veku)

Deti si svoju nadváhu, či odlišnosť do istého veku samé neuvedomujú, až kým nie sú konfrontované inou osobou. Týka sa to obéznych detí, avšak aj detí, ktoré majú nízku telesnú hmotnosť.  Určite to nie je nič príjemené, ak sa jeden druhému vysmieva kvôli telesnej hmotnosti nech je akákoľvek. Netreba zabúdať, že deti sú zrkadlom rodičov.

Prevencia začína už v prekoncepčnom období matky

Matka ovplyvňuje výživu už počas tehotenstva a hneď po narodení. Rôzne medzinárodné štúdie potvrdzujú koreláciu medzi dojčením a nadváhou či obezitou u detí. Tieto štúdie sa zhodujú v definovaní dojčenia ako ochranného faktora proti detskej obezite.

Malé kroky k vybudovaniu zdravých návykov u detí

buďte vzorom v oblasti stravovania

navštevujte prírodu s deťmi | výživa detí

navštevujte prírodu s deťmi

podpora pohybových aktivít mimo areálu školy | výživa detí

podpora pohybových aktivít mimo areálu školy

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - výživová poradkyňa Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti - diagnostika inbody

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany