Môže Potravinový semafor pomôcť pri racionálnej výžive?

Myšlienka označovania potravín “semaforovým štítkom" je výborný nápad, pokiaľ je dômyselne prepracovaná a zároveň oponovaná odborníkmi z oblasti poľnohospodárstva, výživy ľudí, SPPK, PKS a iných. Avšak v podaní aktuálneho Potravinového semaforu, mi príde tento projekt neúplný a v tejto fáze úplne zbytočný, nakoľko sa pripravuje podobný systém na európskej úrovni. Označovanie semaforom má byť globálne zharmonizované a platné pre celú EÚ. Pôvodná myšlienka označovania potravín na zdravé a nezdravé je samozrejme výborná, avšak úplne v inom prevedení. Veľmi inšpiratívne je Taliansko, ktorý má svoj systém NutrInform Battery a výborne prepracovaný.

https://news.italianfood.net/2020/10/29/nutrinform-battery-logo-is-now-official/

https://news.italianfood.net/2020/10/29/nutrinform-battery-logo-is-now-official/


Každá krajina má svoj systém označovania potravín, avšak EÚ pristupuje k jednotému hodnoteniu Nutri Score, ktorý má však aj svoje negatíva. Neporovnáva podiel makroživín k OVD (odporúčaným výživovým dávkam). Tak sa môže stať, že napríklad potravina, ktorá je zdraviu prospešná bude obsahovať vysoký podiel tukov (napr. bryndza, zdravé oleje a pod. ...) a vyhodnotí takúto potravinu ako nezdravú. Ak je súčasťou racionálnej výživy a naša strava je pestrá, nie je táto potravina pre nás nebezpečná. Vtedy môže nastaťinformačný chaos. Preto nevnímam NutriScore ako úplne premyslené riešenie. Tento systém označovania potravín blokuje niekoľko štátov EÚ. Opäť sa vrátim k systému tkz. “ talianskej batterky¨ NutrInform Battery. Pri tomto označovaní potravín sa porovnávajú povinne označavané atribúty (energia, tuky, nasýtené tuky, sacharidy) k referenčnej hodnote 2000 kcal denne na dospelého človeka.

Vzhľadom na to, že EÚ tlačí na európsky systém semaforov mi príde v tejto fáze slovenský semafor bezvýznamný.

Sem prikladám niekoľko mojich postrehov: