Nutričná špecialistka: Zdravá strava na školách

Prilož aj ty ruku k dielu a oslov pedagogický personál školy, aby sa zapojil do projektu „Viem, čo zjem". Vďaka tomu je možné poskytnúť deťom vzdelanie v oblasti výživy a zdravého stravovania v rámci vyučovacieho procesu.

🍏 Voliteľný vyučovací predmet: Viem, čo zjem

Vedeli ste, že poverená osoba alebo pedagóg može zapojť vašu školu do programu VIEM ČO ZJEM? Ak chcete zaradiť voliteľný predmet "Viem, čo zjem" do učebného plánu pre 4., 5. alebo 6. ročník je potrebné školu zaregistrovať. Po registrácii budete mať prístup k učebným materiálom. Voliteľný predmet prináša do škôl projekt s rovnakým názvom „Viem, čo zjem“, ktorý od roku 2017 prebieha na stovkách základných škôl po celom Slovensku. Je realizovaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia.

Voliteľný vyučovací predmet Viem, čo zjem sa sústreďuje na osvojenie základných pravidiel zdravého a vyváženého stravovania. Je zameraný na vybudovanie a upevňovanie hygienických návykov dôležitých pre zachovanie zdravia v súvislosti s potravinami a s ich manipuláciou v bežnom živote.

🍎 OBSAH PREDMETU

1. Vyvážená strava

2. Pitný režim

3. Ovocie a zelenina

4. Riziká nevhodného stravovania

5. Energia

6. Hygiena potravín

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - výživová poradkyňa Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti - diagnostika inbody

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany