Obezita Slovákov

Takmer polovica všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 súvisela s rizikovými faktormi správania vrátane rizík súvisiacich so stravovaním (26%), fajčením tabaku (17%), konzumáciou alkoholu (6%) a nízkymi úrovňami fyzickej aktivity (2%).

Zdravotný profil Slovenska 2023. Čo hovoria najnovšie čísla?

Miery fajčenia tabaku a obezity u dospelých sú vyššie v porovnaní s priemermi EÚ. Rovnako ako vo väčšine krajín EÚ býva výskyt rizikových faktorov správania na Slovensku vyššií u ľudí s najnižšíími úrovňami vzdelania a príjmu. Nesprávne stravovanie a chýbajúca aktivita sú kľúčovými faktormi nadváhy a obezity. V roku 2019 len 8,5 % dospelých Slovákov (10 % žien a 7 % mužov) uviedlo, že konzumujú aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny denne. V roku 2022 len 34 % mladistvých uviedlo, že konzumujú aspoň 1 porciu ovocia, a len 38 % uviedlo, že konzumujú aspoň 1 zeleninu denne.

Zdroj:

OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2023),
Slovensko: Zdravotný profil krajiny 2023, State of Health in the EU,
OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.