Ovlyvňujú rozvoj obezity aj rodičia? Áno, aj!

Pri nadhmotnosti ide o estetický problém a k mierne zvýšenej kumulácií tuku, pričom pri obezite ide o problém zdravotný, ktorý si vyžaduje zodpovedný prístup. Obezita je multifaktoriálne ochorenie, ktoré je charakterizované vysokou kumuláciou tuku v podobe podkožného a viscerálneho (VFA) v oblasti dutiny brušnej. V súčasnosti je známych viac ako 200 ochorení súvisiacich s obezitou. 

Obezita je celospoločenský problém, nie je iba problém jednotlivca. Zodpovednosť spoločnosti spočíva predovšetkým v regulácií obezitogénného prostredia populácie, v cenovej dostupnosti zdravých potravín a vo vzdelávaní detí, adolescentov a dospelej populácie.
Podľa prognóz Obezitologickej spoločnosti by malo byť v roku 2027 v krajinách EÚ 50% obéznych ľudí. To je alarmujúce číslo. Tu už hovoríme o pandémií obezity s celosvetovo stúpajúcou incidenciou. Odborníci na najvyšších miestach si stále neuvedomujú aké ekonomické dopady to má a bude mať na decimované zdravotníctvo.

Špecialista na výživu a dietetiku Ing. Pastrnáková

Ing. Janka Pastrnáková

  • Špecialista na výživu a dietetiku
  • Absolvent VŠ odboru: Výživa ľudí 
  • Ústav výživy a genomiky
Stravovanie a výživa detí

Ako podporiť zdravie u detí?

  • Pribalte im do školy vždy jablko a iný kus ovocia.

Podľa môjho názoru robíme najväčšiu chybu tým, že deti neučíme ako sa správne stravovať a v domácnostiach chýbajú návyky a pravidelné stolovanie. Namiesto toho, aby sme ich naučili, ako si vyberať zdravé potraviny a jesť vyvážené jedlá, dávame im nadmerné množstvo sladkostí , pohotových potravín a následne nevhodná príprava pokrmu (vysmážanie). Nielen deti ale aj dospelá populácia siaha po hyperpalatabilných pokrmoch, ktorý majú za následok vyšší výskyt obezity na Slovensku. Hyperpalatabilné potraviny sú potraviny, ktoré sú veľmi chutné, no sú veľmi vysokokalorické a obvykle obsahujú veľmi veľa tuku, soli a jednoduchých sacharidov (glukózu). Preto je veľmi dôležité, aby sme deti učili, ako si vyberať zdravé potraviny a jesť vyvážené pokrmy. 

Čiže je to hyperkalorická strava a faktor číslo dva je pokles pravidelnej pohybovej aktivity a zhoršenie telesnej zdatnosti, to platí pre detskú i dospelú populáciu. Treba si uvedomiť, že pohyb patrí medzi primárnu i sekundárnu prevenciu pred obezitou aj nadváhou. Fyzická pasivita ovplyvňuje samozrejme aj kognitívne schopnosti detí a mládeže a aj ich duševnú kondíciu.

Rodinné návyky sú alfa omega prevencie obezity detí

Dobré stravovacie návyky vznikajú predovšetkým v kruhu rodiny a z časti v sociálnom prostredí v ktorom sa dieťa nachádza, čiže bez angažovanosti vlastných rodičov, nemôžme očakávať, že dieťa bude štíhle. Ak je jedej z rodičov obézny, tak predpoklad,že dieťa bude tučné môže byť 50-80%. Rodičia by mali byť príkladom pre svoje deti a učiť ich, ako si vyberať zdravé potraviny a jesť vyvážené jedlá. Rodičia by tiež mali svojim deťom pomôcť pochopiť dôležitosť pohybovej aktivity a venovať sa jej.

Rodinné návyky sú alfa omega prevencie obezity detí

Výživa v minulosti

V minulosti sa stravovanie a výživa nejak extra neriešila, nakoľko aj ponuka potravín bola oklieštená. Problém je aj to, že dnes rôzne média a televízie dávajú priestor ľudom bez vzdelania o výžive ľudí a dochádza k obrovskému pretlaku zmätočných informácií. A príde mi to, že sa potom výživa rieši až príliš. Čo tiež nie je optimálne.

Naši predkovia jedávali veľa obilných kaší, strukovín, kapusty, zemiaky, zakysané výrobky, ktoré si doma vyrobili a predovšetkým veľmi veľa fyzicky pracovali. Taktiež bolo bežné, že deti sa chodili na polia pozerať na zvieratá, čo pomáhalo zvýšiť ich pohybovú aktivitu. Deti sa na dedinách zapájali do chodu gazdovstva. A teraz ruku na srdce, pozrime sa na dnešnú mládež.

Taktiež životné prostredie v ktorom sa pestovali plodiny bolo kvalitnejšie ako je teraz. Kvalita pôdy, vôd a ovzdušia bola iná. Pôda ako prírodný zdroj má nevyčístiteľnú hodnotu a je zdrojom potravín nielen pre ľudí, ale i hospodárske zvieratá. Vďaka pôde môžeme pestovať plodiny, ktoré kontinuálne poskytujú suroviny pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. Takmer každý pestovateľ je podnikateľ, ciže podniká (pestuje) s cieľom dosiahnuť zisk, preto aj používanie agrochémie a pesticídov má stúdajúcu tendenciu.

Čo je, ale veľmi ľahko čitateľné, je spotrebný kôš slovákov. Stačí si pozrieť štatistiky priemernej spotreby jednotlivých komodít a tám nájdete veľa odpovedí. Spotreba cukru a sladených nápojov sa enoromne zvýšila. Priemerný Slovák skonzumol v roku 2021 takmer 30 kg cukru (bez sladených nápojov). Priemerná spotreba sladených nápojov odkonca 90.tych rokov je 3-násobná! Niektoré sladené nápoje môžu obsahovať v jednompohári až 7 kociek cukru. A tieto nápoje sú veľmi obľúbené hlavne u malých detí.

Rozpis, čo by malo byť na detskom jedálničku:

  • 3-5 porcií zeleniny denne
  • 2 porcie ovocia denne
  • 3-4 porcie škrobových potravín denne (sú zdrojov vlákniny a energie)
  • 2-3 porcie mliečnych a kyslo-mliečnych výrobkov denne (mlieko, jogurty, syry, tvaroh)
  • 2-3 porcie bielkovín: chudé druhy mias, strukovín, mliečnych výrobkov (rastlinné a živočíšne bielkoviny  je vhodné kombinovať v pomere 1:1)
  • 2x týždenne zjesť porciu rýb (1x ryba + 1x rybacia pomazánka)

Zdroj: Department of Health Ireland: The Food Pyramid for adults, teenagers and children aged five and over

Máme doma obézne dieťa, čo robiť?

Všetko má svoju postupnosť. Ak má dieťa nadhmotnosť či obezitu, treba najskôr najvštíviť pediatra, ktorý odporúči endokrinologické vyšetrenie, aby sa vylúčili hormonálne faktory, ktoré môžu ovplyvňovať priberanie. Krok číslo dva, je navštíviť poradňu výživy so špecialistom na výživu detí, nie však s výživovým poradcom. V tom je veľký rozdiel!
Redukcia tuku u obéznych detí si vyžaduje multidisciplinárny prístup k riešeniu problematiky.

Detský vek je obdobie so špecifickým nárokom na výživu vzhľadom na rast a vývoj, preto pri diéte treba byť opatrný. Je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočný príjem bielkovín, zdravých tukov v správnom pomere, komplexných sacharidov, vitamínov, minerálnych látok a vlákniny.

V poradni je edukovaný predovšetkým rodič, aké úpravy by mal zabezpečiť v prípade zmeny stravovacích návykov. Keďže doma varia rodičia, nie dieťa, je dôležité edukovať predovšetkým ich a dieťaťu zľahka vysvetliť čo sa deje, a prečo priberá. Deti si do istého veku neuvedomujú, že sú tučné, až kým nie su konfrontované inou osobou mimo rodiny. Často sa však stáva kedy ma navštívia rodičia a ich deti majú navyše už 20 - 30 kg. Často to rodičia podcenia a vyčkávajú, že to dieťa “akosi¨ vybehá alebo “vyrastie¨ z toho. Ak si želáme, aby z našich detí vyrástli jedného dňa zdraví dospelí, mali by sme ich my ako rodičia, ale aj ako spoločnosť (škola, škôlky, športové kluby..) naučiť správne stravovať.

Na Slovensku dokonca existujú národné preventívne programy pre potraviny a výživu na rok 2017 - 2025, avšak intervenciu zo strany štátu akosi nie je vidieť. Veľmi pokrivkáva informovanosť našej populácie, často ani lekárske či nelekárske profesie nevedia, že tento program beží do roku 2025, nieto ešte bežný človek.

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - výživová poradkyňa Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti - diagnostika inbody

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany