Vplyv alkoholu na zdravie a chudnutie

Konzumácia alkoholu patrí  podľa WHO medzi najčastejšie rizikové faktory poškodenia zdravia. Dochádza k rozvoju mnohých nežadúcich zdravotných následkov, vrátane alkoholizmu, poškodenia pečene a rôznych druhy rakoviny.

Vplyv alkoholu na zdravie a chudnutie

Degradácia alkoholu v organizme

etanol --> acetaldehyd --> acetát

Etanol sa metabolizuje oxidáciou, enzýmom alkoholdehydrogenáza (ADH). Vzniká toxická zlúčenina CH3CHO acetaldehyd. Enzým aldehyddehydrogenáza (ALDH), ktorý sa nachádza v bunkových mitochondriách a cytosóle, premieňa acetaldehyd na acetát. Metabolit alkoholu acetaldehyd je toxická látka a karcinogén (poškodzuje DNA aj bielkoviny). Acetaldehyd je rýchlo štiepený na menej toxickú zlúčeninu, acetát. Ten sa potom rozkladá na oxid uhličitý a vodu, najmä v iných tkanivách ako v pečeni.

Aldehyd je 7x toxickejší než alkohol. Môže reagovať s amino skupinami bielkovín a tvoria sa amíny alebo Schiffove zásady. Táto reakcia môže mať za následok inhibíciu enzýmov, napr. acetaldehyd-dehydrogenázy a monoaminoxidázy. Inhibícia monoaminoxidázy môže zapríčiniť zvýšenie hladiny neuroamínov v krvi po konzumácii etanolu. (1)(2)


ALDH je enzým katalyzujúci oxidačnú reakciu alkoholu na acetaldehyd a kyselinu octovú za účasti NAD ako koenzýmu. (2)

Podľa NCI, WCRF, AICR je alkohol dokázaný karcinogén

 • Ústna dutina, farynx
 • Larynx u mužov, larynx u žien
 • Pažerák u mužov, pažerák u žien
 • črevo, prsníky, pečeň

WCRF: World Cancer Research Fund

AICR: American Institute for Cancer Research 

NCI: National Cancer Institu

Konzumácia alkoholu a diéta

1. dehydratácia organizmu

obsah sa pripravuje

2. zvyšovanie chuti do jedla

obsah sa pripravuje

3. energia etanolu a zvýšený celkový odporúčaný príjem energie

Celková energia etanolu predstuje hodnotu 29,3 kJ (Pánek et al. 2002)

Prečo sa vyvarovať požívaniu alkoholických nápojov?

Po dlhodobom príjme alkoholu dochádza k poškodeniu pečene (cirhóza, zníženie tvorby žlče), žalúdka (zvyšovanie produkcie HCl, histamínu a vznik rakoviny), čriev (znížená absorpcia vitamínov B1, B2, B6, B12), obličiek (vylučovanie Mg, Ca, Zn z organizmu), CNS (krvácaniny v mozgu), ciev a srdca. V pečeni dochádza k znižovaniu metabolizmu aminokyselín a syntézy proteínov potrebných pri imunitných procesoch.

✔️ zápaly sliznice tráviacej sústavy

✔️ zvýšenie krvného tlaku

✔️ pokles aktivácie vitamínu D hepatocytmi

✔️ pokles hladiny vitamínu A - neschopnosť organizmu premeniť neaktívny retinol na využiteľný retinal (alkoholdehydrogenáza)

✔️ pokles hladiny vitamínu E, C

✔️ teratogénne učinky na plod ak žena pije počas gravidity (vznik FAS)

✔️ acetaldehyd (metabolit alkoholu) je toxická látka a karcinogén skupiny 1 s najvyšším stupňom dôkazu podľa IARC, ktorá poškodzuje DNA

✔️alkohol a fajčenie majú na riziko rakoviny synergický efekt

✔️okrem iného podporuje vznik nadváhy a obezity (prázdna a škodlivá energia)

Spotreba alkoholu na Slovensku

Vedeli ste, že priemerný Slovák vypije za rok 16 litrov vína?

Etanol obsiahnutý v alkoholických nápojoch je súčasťou života človeka. U niekoho na každodennom poriadku, u niekoho menej a u niekoho vôbec. Za alkoholický nápoj sa považuje nápoj obsahujúci viac ako 0,75 obj. % alkoholu. Jeho fyziologická hladina v krvi je 0,03 - 0,1 (0,2) ‰.

Koľko pijú Slováci?

Celková spotreba alkoholických nápojov v našej populácii za rok 2020 predstavovala 513 633 litrov!!!! Z toho vína spolu pribliežne 87 000 litrov. Spotreba vína (hroznové a ostatné) na obyvateľa predstavuje približne 16 l/r. V roku 2020 sa oproti roku 2019 znížila hlavne spotreba alkoholických nápojov (6,9 %) a nealkoholických nápojov (2,7 %). 

Štruktúra spotreby jednotlivých alkoholických nápojov:

🍻 pivo predstavovalo 72,9%,🍷 hroznové víno 13,7%,🍸 liehoviny 10,2 %,🥂 ostatné alkoholické nápoje 3.2 %

Štruktúra ukončených hospitalizácií na ochorenia

pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za rok 2020

Pokyny a odporúčania 

 • znížte riziko rakoviny z alkoholu počas celého života!
 • pokiaľ možno, nepite žiadny alkohol, ale iba príležitostne a málo, na žiaden pád nepite ani príležitostne viac ako 4 nápoje denne (ženy, muži)!
 • ak pijete alkohol pravidelne, potom nepite viac ako 1 nápoj
 • ak pijete alkohol pravidelne, potom nepite viac ako 1 nápoj denne (ženy), alebo 2 nápoje denne (muži)
 • Deti a mladiství pod 18 rokov nemajú piť alkohol vôbec!
 • ehotné a dojčiace ženy, ako ženy, ktorú plánujú otehotnieť, nemajú piť alkohol vôbec – riziko poškodenia plodu a dojčiat!

Zdroje:

 • (1) TOMAN, Róbert, Jozef GOLIAN a Peter MASSANYI. Toxikológia potravín: učebné texty pre všetky formy vzdelávania. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. Ochrana biodiverzity, 60. ISBN 80-8069-166-5.
 • (2) https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa72/aa72.htm
 • Cancer Council Australia
 • World Cancer Research Fund International
 • American Institute for Cancer Research / USA 

- - -

 

Dipl. Výživár špecialista

Ing. Pastrnáková Jana

Poradňa Výživy Dietetiky a Dietológie

Topoľčany