Výživová špecialistka radí: Ako bojovať proti obezite u detí?!

Nezdravé jedlo, pokrmy z rýchleho občerstvenia a nevyvíjanie fyzickej aktivity môžu u detí prispieť k vzniku nadváhy. Pozrite sa, aké rady v súvislosti s touto témou poskytla výživová špecialistka.

Výživová špecialistka radí: Ako bojovať proti obezite u detí?!

Obezita trápi mnoho ľudí nielen v zahraničí, ale aj na území Slovenskej republiky. Podľa údajov, ktorí boli naposledy zaznamenané v našej krajine na základe získaných štatistík sa zistilo viac ako 12-tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast," uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií.

 

„S nadváhou detí sa “bojuje¨ predovšetkým v domácom prostredí, kde si deti preberajú návyky či už stravovacie alebo pohybové od svojich rodičov. Preto je dôležité viesť malé deti k racionálnemu stravovaniu už od ranného veku. Rodičia musia ísť príkladom. Je veľmi dôležité zapájať deti do školských i mimoškolských pohybových aktivít, vylúčiť zo stravy spracované potraviny, pravidelne deťom variť a vylúčiť zo stravy malých detí hyperpalatabilné jedlá s upravenými senzorickými vlastnosťami. Práve tie obsahujú zvýšený podiel jednoduchých cukrov, soli i veľa tukov,“ poznamenala Ing. Janka Pastrnáková, ktorá pôsobí ako výživová špecialistka.

 

Spomínaná špecialistka ďalej podotkla, že tieto jedlá sú hyperkalorické a možno ich zaradiť medzi také, ktoré zdravotnému stavu skôr neprispievajú. Dodala, že malé detii, ktoré ich väčšinou jedia a nevykonávajú žiadny fyzický výdaj, jednoducho následne na váhe priberajú. Spomenula, že často prichádza k tomu, že rodičia sa nesnažia riešiť vzniknutý problém, tvária sa, že o nič nejde, že to určite nebude nič, čo by stálo za riešenie a pritom už ide o stav, ktorý je potrebné riešiť. „Ak má mať dieťa napr. v danom veku, výške a v pohlaví 40 kg a dieťa má 70-80 kg a rodič to nevidí, že je tu vážny problém, ktorý treba okamžite riešiť a nevyčkávať, že dieťa to akosi vybehá," dodala Pastrnáková.

Prevencia pri obezite - Viete, ako postupovať?

Prevencia pri obezite - Viete, ako postupovať?

Pastrnáková dodala, že je vhodné dodržiavať nasledovný postup. Ako prvé je potrebné najskôr navštíviť lekára špecializovaného pre deti a dorast. Druhý krok spočíva v tom, že je nutné kontaktovať poradňu výživy so špecialistom na výživu, ďalej športového trénera a detského psychológa, z dôvodu začatia kognitivno-behaviorálnej terapie. Následne ju tiež aplikovať počas rodinného sedenia.

 

„Pozor, bavíme sa o kvalifikovaných odborníkoch, nie o víkendových výživových či športových poradcoch. Lekár primárnej starostlivosti určite odporučí aj vyšetrenie u endokrinológa. Na Slovensku je dostupná dokonca aj kúpeľná liečba na posilnenie režimových diétnych návykov pre deti a adolescentov. Môj osobný názor je taký, že kúpeľná liečba a osvojenie si návykov v ozdravovni môže byť úžasné, avšak s rizikom relapsu, keď sa vráti do rodinného prostredia," dodala Pastrnáková.

 

Spomenula, že v praxi sa môže v tejto súvislosti napríklad vyskytnúť situácia, keď rodičia si vyzdvihnú dieťa a už cestou z pobytu doprajú sladkosti a ešte to zakončia tým, že doma mu na jedenie tiež dajú niečo sladké. „Takže opäť sa vrátim k rodičom, tých treba vzdelávať, akým zdravotným rizikám vystavujú svoje deti, v prípade neriešenia situácie a konzumácie hyperkalorickej stravy. Ak je jeden z rodičov obézny, predpoklad, že dieťa bude obézne môže byť 50-80%," podotkla spomínaná výživová špecialistka.