Výživové poradenstvo na Slovensku

Na Slovensku za posledných desať rokov  nastal výrazný nárast "odborníkov" a poradcov takmer v každom odvetví. Oblasť vedeckej výživy ľudí a služby výživového poradenstva nie sú žiadnou výnimkou. Z obchodného hľadiska sa poradcom na výživu môže stať naozaj každý. Stačí si založiť živnosť, keďže ide o voľný typ živnosti, ktorá nie je viazaná na príslušné vzdelanie. A tento zákonný deficit je žiaľ využívaný rôznymi výživovými poradcami.

Čím sa odlišujú jednotlivé výživové profesie?

1. Výživár špecialista, Špecialista na výživu a dietetiku alebo Nutricionista

Povolanie s názvom: Výživár špecialista, Špecialista na výživu a dietetiku alebo Nutricionista používajú absolventi, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie v odbore výživa ľudí. To tejto kategórie patrím aj ja. Patríme pod sektorovú radu: veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport. Nie sme však zdravotnícky personál. Absolventi tohto odboru môžu pracovať na úradoch hygieny - RUVZ, v potravinárskych spoločnostiach, v súkromných poradňach výživy prevencie nadváhy. Výživár pozná podstatu toxikologickej, hygienickej a mikrobiologickej kvality potravín. Absolventom druhého stupňa je udelený akademický titul Ing.

2. Nutričný špecialista, Nutričný terapeut, či Asistent výživy

Potom je tu kategória absolventov LF - Nutričný špecialista, Nutričný terapeut, či Asistent výživy, patriaci pod sektorovú radu zdravotníctva a ich odborná spôsobilosť ich predurčuje na výkon zdravotníckeho povolania. Čiže ak má pacient vážne klinické stavy, ktoré si vyžadujú prísny individuálny diétny režim. Zväčša pracujú v nemocniciach alebo vo svojich súkromných poradňach klinickej výživy. Absolventom druhého stupňa daných odborov je udelený akademický titul Mgr.

3. Iné výživové odbory v zahraničí

Tieto nemám zmapované, takže sa k nim neviem vyjadriť. Ale postupne pribúdajú odborníci vracajúci sa späť na Slovensko.

4. Výživový poradca, výživový kouč, motivátor zdravého životného štýlu

V našej krajine je obrovský nárast “výživových poradcov¨, vďaka rôznym špecializovaným kurzom, ktoré môžu byť víkendové alebo niekoľkomesačné. Avšak výživový poradca môže byť ktokoľvek, kto sa ním rozhodne stať z večera do rána. Môže byť ním niekto, kto absolvovať krátkodobý kurz, predajca výrobkov na chudnutie, bloger, motivátor či sústružník. A tu narážame na problém! Kedy si ľudia “zlievajú¨ tieto informácie a nerozlišujú odbornú vedomosť. Chyba je aj v zákone, že ide o voľnú živnosť. Dehonestuje to však prácu ľudí, ktorí majú za sebou mnoho odborných štátnych skúšok v odbore výživa.

Moja poznámka: výživový poradca "tohto druhu" nesmie modulovať diéty a výživové programy v populácií s rôznym klinickým stavom, s poruchami výživy či rôznymi metabolickými poruchami. 

Výživové poradenstvo na Slovenku. Kto je výživový poradca? Čím sa odlišujú jednotlivé výživové profesie?

Ako si vybrať odborníka na výživu?

  • mal by mať ukončené VŠ vzdelanie v odbore. Často túto službu poskytujú aj študenti, čo som sama prekvapená, že majú odvahu radiť klientom ak najdôležitejšie predmety ako je klinický výživa, dietetika a dietológia, nutrigenetika, nutrigenomika, toxikológia, hygiena výživy, nutričný epidemiológia a mnoho iných sa preberajú až vo vyšších ročníkoch.
  • ak máte metabolický problém vyhľadajte ambulanciu diabetológie a metabolickým porúch alebo gastroenterológa.
  • poradca s víkendovým kurzom výživy vám nedokáže poskytnúť adekvátne poradenstvo, nakoľko rozsah kurzu je časovo limitovaný. S porovnaním so vzdelaním na VŠ kde výučba niektorých predmetov môže priebiehať až niekoľko semestrov. Často sa stáva a nie je to výminka ani na Slovensku, že dokonca lektor na akreditovanom kurze sám nemá vyštudovanú výživu alebo odbor, ktorý ho oprávňuje vyučovať.
  • jeho životný štýl by mal byť vizitkou odborníka na výživu. Občas sa stáva, že samotný poradca má nadváhu či obezitu.
  • ak vás poradca tlačí do kúpi nápojov na chudnutie, utekajte! Tadiaľ cesta nevedie, sú to veľmi drahé skratky s jojo efektom.
  • hľadajte odborníka vo svojom okolí, ktorý vám nebude sľubovať hory doly.

- - -

 

Dipl. Výživár špecialista

Ing. Pastrnáková Jana

Poradňa Výživy Dietetiky a Dietológie

Topoľčany

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany