Zdravie a zmeny v zdraví školákov

Vedeli ste, že Slovensko je zapojené do medzinárodnej prierezovej štúdie HBSD (HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN) už od roku 1993? Jej cieľom je monitorovať predovšetkým zdravie a zmeny v zdraví školákov (11-, 13- a 15-ročných). Získané poznatky majú slúžiť na budovaní programov v oblasti zdravia. Aktuálne podľa NCZI lekári evidujú vo svojich ambulanciach pre deti a dorast viac ako 12 000 obéznych detí.

🌀 Čísla v skratke:

- -

✔️ 1/3 školákov v dôsledku nedostatku pohybovej aktivity trpí obezitou

✔️ dvaja z troch školákov nemajú fyzickú kondíciu

✔️ 1/5 detí pije sladené nápoje každý deň

Zdroj: https://hbscslovakia.com